Dodatkowe terminy szkolenia podstawowego z mediacji

W związku z dużą ilością zgłoszeń na szkolenie skierowane do adwokatów zainteresowanych uzyskaniem uprawnień mediatora i zamknięciem listy uczestników na szkolenie realizowane w kwietniu, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej postanowiło zorganizować dodatkowe terminy szkolenia: online 23 kwietnia i stacjonarne 13-15 maja 2022 roku.

„Podstawowe szkolenie z mediacji” pozwala uzyskać certyfikat mediatora. Centrum Mediacji przy NRA organizuje dodatkowe szkolenia w terminach: 23 kwietnia (online) i 13-15 maja (stacjonarnie) 2022 roku.

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin, zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym, w tym obecność i aktywne uczestnictwo w każdym z czterech dni szkoleniowych (online 23 kwietnia i stacjonarnie 13-14-15 maja 2022 r.), uprawnia do uzyskania numerowanego certyfikatu mediatora, a następnie wpisu na listę stałych mediatorów Centrum Mediacji przy NRA oraz listy sądowe przy prezesach sądów okręgowych. Udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych.

Szkolenie zostanie podzielone na trzy części. Część online, która dzieli się na jeden dzień szkoleniowy i dodatkowe prace w formie e-learningu oraz część stacjonarną, na którą składają się 3 dni szkoleniowe.

Szkolenie stacjonarne będzie przeprowadzone w przeważającej części w formie warsztatów, aktywnie angażujących wszystkich uczestników, którzy będą mogli od razu doskonalić nabyte umiejętności poprzez liczne praktyczne ćwiczenia.

Część stacjonarna odbędzie się w siedzibie NRA w Warszawie, ul. Świętojerska 16.

Koszt szkolenia wynosi 1230 zł brutto. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl  do dnia 18 marca 2022 roku.

(pobierz formularz zgłoszeniowy)


Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski