Dodatkowe terminy szkolenia podstawowego z mediacji

W związku z dużą ilością zgłoszeń na szkolenie skierowane do adwokatów zainteresowanych uzyskaniem uprawnień mediatora i zamknięciem listy uczestników na szkolenie realizowane w kwietniu, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej postanowiło zorganizować dodatkowe terminy szkolenia: online 23 kwietnia i stacjonarne 13-15 maja 2022 roku.

„Podstawowe szkolenie z mediacji” pozwala uzyskać certyfikat mediatora. Centrum Mediacji przy NRA organizuje dodatkowe szkolenia w terminach: 23 kwietnia (online) i 13-15 maja (stacjonarnie) 2022 roku.

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin, zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym, w tym obecność i aktywne uczestnictwo w każdym z czterech dni szkoleniowych (online 23 kwietnia i stacjonarnie 13-14-15 maja 2022 r.), uprawnia do uzyskania numerowanego certyfikatu mediatora, a następnie wpisu na listę stałych mediatorów Centrum Mediacji przy NRA oraz listy sądowe przy prezesach sądów okręgowych. Udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych.

Szkolenie zostanie podzielone na trzy części. Część online, która dzieli się na jeden dzień szkoleniowy i dodatkowe prace w formie e-learningu oraz część stacjonarną, na którą składają się 3 dni szkoleniowe.

Szkolenie stacjonarne będzie przeprowadzone w przeważającej części w formie warsztatów, aktywnie angażujących wszystkich uczestników, którzy będą mogli od razu doskonalić nabyte umiejętności poprzez liczne praktyczne ćwiczenia.

Część stacjonarna odbędzie się w siedzibie NRA w Warszawie, ul. Świętojerska 16.

Koszt szkolenia wynosi 1230 zł brutto. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl  do dnia 18 marca 2022 roku.

(pobierz formularz zgłoszeniowy)


Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry