Dowód z opinii biegłego a arbitraż - konferencja


Konferencja pt. „Dowód z  opinii biegłego w sądowym postępowaniu cywilnym i w  arbitrażu” odbyła się 23 maja w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej  w Warszawie. 

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem; uczestniczyło w niej ponad 130 osób.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komisję ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW.

Zebranych przywitał adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący Komisji ds. Arbitrażu NRA i przewodniczący Rady Arbitrażowej SA KIG i poinformował m.in., że konferencja jest zwieńczeniem prac Komisji ds. Arbitrażu NRA, zakończonych wydanym w 2016 roku Raportem pt. „Dowód z  opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym”, który ukazał się jako dodatek specjalny do Palestry nr 11/2016 r. Elektroniczna wersja Raportu dostępna jest w internecie (zobacz link).

Następnie głos zabrał adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który m.in. wskazał na istotne znaczenie arbitrażu i wagę, jaką Adwokatura przywiązuje do rozwiązywania sporów w postępowaniach arbitrażowych. Kolejny mówca, r.pr. Marek Furtek, prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG, wyraził szczególne zadowolenie z faktu, że konferencja została zorganizowana wspólnie przez NRA, SA KIG i Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UW.

Wykład inauguracyjny ukazujący wielość zagadnień związanych z dowodem z opinii biegłego wygłosił prof. dr hab. Karol Weitz, sędzia Sądu Najwyższego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW.

Następnie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem publiczności.

Moderatorem pierwszego panelu była adw. Justyna Szpara, partner zarządzający w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy sp.k., członek zarządu AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats), członek Komisji NRA ds. Arbitrażu. Panelistami byli r.pr. dr Tadeusz Zembrzuski, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego i członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz członkowie Komisji ds. Arbitrażu NRA adw. Małgorzata Modzelewska de Raad, partner w kancelarii Modzelewska & Paśnik, adw. Paweł Pietkiewicz, partner w kancelarii Greenberg Traurig, adw. dr Wojciech Sadowski, partner w kancelarii K&L Gates.

Dyskusja w pierwszym panelu dotyczyła przede wszystkim znaczenia opinii biegłego w procesie cywilnym i w arbitrażu, różnicy pomiędzy opinią biegłego a innymi dowodami, aktywności dowodowej stron a dowodem z opinii biegłego, a także wyboru biegłego oraz wynagrodzenia biegłego.

Moderatorem drugiego, poobiedniego, panelu był adw. dr Rafał Morek, partner w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i członek zarządu Fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i wiceprzewodniczący Komisji NRA ds. Arbitrażu. Panelistami byli Rafał Wagner, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, dr Aleksandra Budniak-Rogala, adiunkt na WPiA UWr oraz członkowie Komisji ds. Arbitrażu NRA adw. Małgorzata Surdek, partner zarządzający w kancelarii CMS Cameron McKenna i adw. Bartosz Krużewski, partner w kancelarii Clifford Chance.

Dyskusja w drugim panelu dotyczyła przede wszystkim zasad pracy biegłego, podstaw sporządzenia opinii, komunikacji biegłego ze stronami, udziału biegłego w rozprawie oraz czynności po rozprawie.

Podsumowując konferencję, adw. Maciej Łaszczuk wskazał na wielość i istotne znaczenie wielu poruszanych zagadnień i wyraził zadowolenie z faktu, iż SA KIG zamierza opublikować przebieg konferencji w swoim periodyku, Biuletynie Arbitrażowym. Poinformował również, że Komisja ds. Arbitrażu pracuje nad kolejnym raportem, poświęconym zagadnieniom etyki pełnomocnika w postępowaniu arbitrażowym. Wyraził nadzieję, że będzie mógł w imieniu organizatorów zaprosić na kolejną konferencję, inspirowaną tym raportem, po jego publikacji. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry