Dowód z opinii biegłego a arbitraż - konferencja


Konferencja pt. „Dowód z  opinii biegłego w sądowym postępowaniu cywilnym i w  arbitrażu” odbyła się 23 maja w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej  w Warszawie. 

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem; uczestniczyło w niej ponad 130 osób.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komisję ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW.

Zebranych przywitał adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący Komisji ds. Arbitrażu NRA i przewodniczący Rady Arbitrażowej SA KIG i poinformował m.in., że konferencja jest zwieńczeniem prac Komisji ds. Arbitrażu NRA, zakończonych wydanym w 2016 roku Raportem pt. „Dowód z  opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym”, który ukazał się jako dodatek specjalny do Palestry nr 11/2016 r. Elektroniczna wersja Raportu dostępna jest w internecie (zobacz link).

Następnie głos zabrał adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który m.in. wskazał na istotne znaczenie arbitrażu i wagę, jaką Adwokatura przywiązuje do rozwiązywania sporów w postępowaniach arbitrażowych. Kolejny mówca, r.pr. Marek Furtek, prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG, wyraził szczególne zadowolenie z faktu, że konferencja została zorganizowana wspólnie przez NRA, SA KIG i Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UW.

Wykład inauguracyjny ukazujący wielość zagadnień związanych z dowodem z opinii biegłego wygłosił prof. dr hab. Karol Weitz, sędzia Sądu Najwyższego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW.

Następnie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem publiczności.

Moderatorem pierwszego panelu była adw. Justyna Szpara, partner zarządzający w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy sp.k., członek zarządu AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats), członek Komisji NRA ds. Arbitrażu. Panelistami byli r.pr. dr Tadeusz Zembrzuski, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego i członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz członkowie Komisji ds. Arbitrażu NRA adw. Małgorzata Modzelewska de Raad, partner w kancelarii Modzelewska & Paśnik, adw. Paweł Pietkiewicz, partner w kancelarii Greenberg Traurig, adw. dr Wojciech Sadowski, partner w kancelarii K&L Gates.

Dyskusja w pierwszym panelu dotyczyła przede wszystkim znaczenia opinii biegłego w procesie cywilnym i w arbitrażu, różnicy pomiędzy opinią biegłego a innymi dowodami, aktywności dowodowej stron a dowodem z opinii biegłego, a także wyboru biegłego oraz wynagrodzenia biegłego.

Moderatorem drugiego, poobiedniego, panelu był adw. dr Rafał Morek, partner w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i członek zarządu Fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i wiceprzewodniczący Komisji NRA ds. Arbitrażu. Panelistami byli Rafał Wagner, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, dr Aleksandra Budniak-Rogala, adiunkt na WPiA UWr oraz członkowie Komisji ds. Arbitrażu NRA adw. Małgorzata Surdek, partner zarządzający w kancelarii CMS Cameron McKenna i adw. Bartosz Krużewski, partner w kancelarii Clifford Chance.

Dyskusja w drugim panelu dotyczyła przede wszystkim zasad pracy biegłego, podstaw sporządzenia opinii, komunikacji biegłego ze stronami, udziału biegłego w rozprawie oraz czynności po rozprawie.

Podsumowując konferencję, adw. Maciej Łaszczuk wskazał na wielość i istotne znaczenie wielu poruszanych zagadnień i wyraził zadowolenie z faktu, iż SA KIG zamierza opublikować przebieg konferencji w swoim periodyku, Biuletynie Arbitrażowym. Poinformował również, że Komisja ds. Arbitrażu pracuje nad kolejnym raportem, poświęconym zagadnieniom etyki pełnomocnika w postępowaniu arbitrażowym. Wyraził nadzieję, że będzie mógł w imieniu organizatorów zaprosić na kolejną konferencję, inspirowaną tym raportem, po jego publikacji. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski