Dylematy i perspektywy demokracji - konferencja 5-6 kwietnia w Warszawie

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną "Dylematy i perspektywy demokracji". Odbędzie się ona w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie.

5 kwietnia 2019 r. odbędą się panele eksperckie z udziałem specjalistów z zakresu tematyki Konferencji, takich jak sędzia Sądu Najwyższego dr Michał Laskowski, dr hab. Władysław Kulesza, zastępczyni RPO dr Hanna Machińska, prezes Trybunału Konstytucyjnego i sędzia TK w stanie spoczynku dr Bohdan Zdziennicki, dr hab. Ryszard Piotrowski, dr hab. Marcin Wiącek, dr hab. Sławomir Żółtek, dr hab. Tatiana Chauvin oraz dr Aleksandra Auleytner  Na dzień 6 kwietnia przewidziane są natomiast panele studencko-doktoranckie.

Z artykułu 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że nasz kraj jest demokratycznym państwem prawnym - podkreslaja organizatorzy konferencji. - Demokracja w dzisiejszych czasach nie jest już pojmowana absolutnie i w nowoczesnych państwach Zachodu przyjęła formę demokratycznego państwa prawa, które zasadza się na połączeniu rządów większości z mechanizmami, które wolę większości mają ograniczać w ten sposób, by demokracja nie przerodziła się w tyranię większości.

Kontakt do organizatorów konferencja@knkp.edu.pl

Szczegóły na stronie (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry