Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki w styczniu 2016 r.

Konferencja "Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki" odbędzie się 21-22 stycznia 2016 r. w Warszawie. Do debaty zaproszeni są przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorcy oraz prawnicy. 

Organizatorami konferencji są: Uczelnia Łazarskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Fundacja „Mercatus et Civis”. Zgłoszenia należy wysyłać do 15 stycznia 2016 r., udział w konferencji jest płatny. (zobacz warunki oraz zasady płatności)

Podczas konferecnji poruszane będa tematy: Wspólny rynek energii. Prawne podstawy funkcjonowania; Konkurencja w energetyce; Konsument na rynku energii; System wsparcia odnawialnych źródeł energii; Nowe technologie w energetyce; Podatki w energetyce.

Organizatorzy konferencji zwracają uwagę, że tworzenie wspólnego rynku energii, mimo znacznych wysiłków Komisji Europejskiej wciąż napotyka na poważne przeszkody identyfikowane w dwóch obszarach tj. politycznym i prawnym. W aspekcie politycznym dotyczą przede wszystkim kwestii wypracowania jednolitych celów polityki energetycznej na poziomie wspólnotowym i krajów członkowskich. W aspekcie prawnym koncentrują się wokół określenia przejrzystych zasad prowadzenia działalności gospodarczej na wewnętrznym rynku energii.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry