"Europeizacja prawa prywatnego a praktyka obrotu handlowego" - konferencja

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej objął patronatem honorowym konferencję naukową "Europeizacja prawa prywatnego a praktyka obrotu handlowego", która odbędzie się 23 kwietnia br. w Częstochowie. 

Głównym organizatorem jest Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie. Celem konferencji jest integracja środowiska aplikantów i młodych naukowców z całego kraju. Swoją obecność potwierdzili praktycy - adwokaci, prokuratorzy oraz sędziowie z Częstochowy, Krakowa i Łodzi. Proponowane tematy do dyskusji to m.in. aspekty kolizyjnoprawne i wskazanie prawa właściwego na podstawie właściwych rozporządzeń, stosowanie postanowień Konwencji ONZ o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 1980 r. a wybór prawa, czy pozycja spółki dominującej w świetle regulacji UE. 

Konferencję zaplanowano na 23 kwietnia, rozpocznie się ona o godz. 10.30 w Sali Wykładowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, ul. Kilińskiego 111a, 42-200 Częstochowa

Za uczestnictwo w Konferencji (czynne i bierne) organizatorzy nie przewidują opłaty.

Zgłoszenia czynnego i biernego udziału w konferencji prosimy przesyłać do dnia 1 kwietnia 2016 r. na adres: oraczestochowakonferencja@gmail.com

Komitet organizacyjny Konferencji:

mgr Piotr Fik - Zakład Postępowania Cywilnego WPiA UJ (uczestnik seminarium doktoranckiego), adwokat Izby w Częstochowie
mgr Piotr Staszczyk - Katedra Prawa Europejskiego WPiA UJ (doktorant), aplikant adwokacki Izby w Krakowie,
mgr Maciej Przysucha- Katedra Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ (doktorant), aplikant adwokacki Izby w Częstochowie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry