Europejska konferencja nt. przygotowania zawodowego prawników oraz praworządności w UE


Adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz adw. dr Tomasz Snarski, członek Komisji ds. Zagranicznych Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Komitetu ds. Szkoleń CCBE wzięli udział w ogólnoeuropejskiej konferencji „Initial training of justice professionals serving the rule of law”, odbywającej się w dniach od 22 do 23 lutego, w Bordeaux.

Konferencja została zorganizowana przez Komisję Europejską, w ramach trwającej obecnie francuskiej prezydencji w Radzie UE.

Adw. Mikołaj Pietrzak poprowadził panel poświęcony znaczeniu Karty Praw Podstawowych UE, natomiast adw. dr Tomasz Snarski uczestniczył w panelu dotyczącym ochrony zasady rządów prawa i wyzwań etycznych dla prawników z nią związanych. Adw. dr Tomasz Snarski podkreślił w swoim wystąpieniu potrzebę zadbania o kształcenie odpowiednich postaw etycznych prawników już od samego początku edukacji prawniczej, w tym na poziomie uniwersyteckim.

Podczas konferencji zaprezentowano m.in. opracowanie Komisji Europejskiej dotyczące odbywania aplikacji prawniczych w państwach członkowskich UE. W wydarzeniu odbywającym się stacjonarnie w Bordeaux, jak i transmitowanym on-line uczestniczyło kilkuset prawników z całej Europy.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski