Europejskie szkolenia dla adwokatów z praw podstawowych UE i ochrony danych

Naczelna Rada Adwokacka włączyła się w projekt „Fundamental Rights and Data Protection in EU Law” (Prawa podstawowe i ochrona danych w prawie Unii Europejskiej), który realizowany jest przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA).

W ramach projektu zaplanowano w latach 2022-2023 organizację szkoleń w systemie modułowym, mających na celu przyczynienie się do efektywnego i spójnego stosowania prawa Unii Europejskiej poprzez prawidłowe rozumienie praw podstawowych Unii Europejskiej w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Szkolenia skierowane są do adwokatów i aplikantów adwokackich zainteresowanych prawem UE w szczególności w zakresie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (General Data Protection Regulation).

Projekt obejmuje: 

  • dwa wstępne moduły e-learningowe (poziom podstawowy)
  • sześć zaawansowanych wydarzeń szkoleniowych stacjonarnych

Już dziś, na stronie EIPA można zarejestrować się na zajęcia e-learningowe „Wprowadzenie do unijnego prawa o ochronie danych i prywatności” (Introduction to EU data protection and privacy law). Rejestracji można dokonać do 9 czerwca br. Na obecną chwilę liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do strony projektu: https://tiny.pl/9bg3k

Link do formularza rejestracyjnego: https://tiny.pl/9bg38

Osoby, które się zarejestrują, po zebraniu wszystkich zgłoszeń przez organizatora, otrzymają maila z powiadomieniem o utworzonych dla nich kontach. Po zalogowaniu się na koncie, dostęp do szkoleń dostępny będzie w sekcji „moje kursy”. Jedno nagranie video trwa 1 godzinę 40 minut, ponadto do kursu dodane są interaktywne ćwiczenia, których wykonanie nie powinno zająć dłużej niż godzinę. 

W najbliższych dniach startują też zapisy na szkolenia online „Wprowadzenie do ochrony praw podstawowych” (Introduction to EU protection of fundamental rights).

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Finansowanie projektu odbywa się ze środków Komisji Europejskiej. Nie jest wymagana znajomość języka obcego, szkolenia będą tłumaczone, wyjątek stanowi pierwsze szkolenie, które dostępne jest w języku angielskim. 

Za udział w szkoleniach przysługiwać będą punkty z wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

O kolejnych szkoleniach w ramach tego projektu będziemy informować w ciągu roku.

W projekt obok NRA zaangażowały się też: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Nacionaline Teismu Administracija z Litwy, Consejo General De La Abogacia Espanola w Hiszpanii.

 

This project is co-funded by the European Union


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry