Festiwal Gdańsk w Wilnie 17-18 września 2021 r.

Interdyscyplinarny festiwal Kulturalny Gdańsk w Wilnie odbędzie się 17 i 18 września. Pierwsza część festiwalu - Wilno w Gdańsku, miała miejsce 3-5 września. 

Festiwal organizowany jest przez te dwa miasta partnerskie. W programie są jarmarki, spotkania literackie, koncerty, wystawy, dyskusje, pokazy filmowe oraz warsztaty rękodzieła.

W programie nadchodzącego festiwalu znajduje się spotkanie literackie, zorganizowane przez Związek Pisarzy Litwy pt. Między prawem, poezją i moralnością. Debata odbędzie się w piątek 17 września w Wilnie.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną trzy ostatnie książki adw. dr. Tomasza Snarskiego: tomik poezji Żmuty (Biblioteka Znad Wilii, Wilno 2021) oraz monografie – Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią (Więź, Warszawa 2021), a także Wróblewski (Biblioteka Palestry, seria Horyzonty Filozofii Prawa, Warszawa 2020).

Spotkanie poświęcone relacjom między prawem, moralnością a poezją będzie także okazją do nawiązania osobistych bezpośrednich relacji między prawnikami z Polski i Litwy, w tym do wymiany poglądów oraz pomysłów dotyczących wspólnych inicjatyw. Warto odnotować, że adw. dr Tomasz Snarski jest członkiem Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, stałym współpracownikiem kwartalnika Znad Wilii oraz Magazynu Kurier Wileński, a także wolontariuszem i współpracownikiem wileńskiego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Od 2020 roku jest także dyrektorem artystycznym festiwalu Wilno w Gdańsku/ Vilnius Gdanske.


(czytaj program festiwalu)
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski