Godność… Czy na pewno? - konferencja 14 października

"Godność… Czy na pewno? Instytucja ubezwłasnowolnienia, proces tranzycji płci i ochrona zdrowia psychicznego w świetle obowiązku poszanowania i ochrony godności ludzkiej przez władze publiczne, wynikającego z art. 30 Konstytucji RP" to temat konferencji, którą organizują wspólnie Komisja do spraw Równego Traktowania NRA, Komisja Praw Człowieka NRA. Wydarzenie, w formie hybrydowej - na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz online - odbędzie się 14 października.

Część stacjonarna będzie miała miejsce w Uczelni Łazarskiego przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłoszenie swojego udziału stacjonarnego na adres press@nra.pl

Transmisja online będzie przeprowadzona na kanale Adwokatury Polskiej na YouTube oraz na profilu NRA na Facebooku.

 

Rozpoczęcie konferencji godz. 12:00

 

Przywitanie gości: adw. Przemysław Rosati, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. dr Katarzyna Golusińska, przewodnicząca Komisji do spraw Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, adw. Natalia Klima-Piotrowska, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa, Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

 

 

Panel I: 12:10 - 13:50

 

Procedury korekty płci, moderuje adw. Karolina Gierdal

Debata ekspercka, prelegenci:

 

 • mgr Dominik Haak, psycholog
 • mgr Marek Urbaniak, prawnik
 •  Nina Kuta, aktywistka
 •  mgr Ewelina Milan, Uczelnia Łazarskiego

 

Zagadnienia:

 1. Jak wygląda aktualnie procedura uzgodnienia płci prawnej i czy realizuje ona obecne standardy ochrony praw człowieka?
 2. Jak przeprowadzić proces o ustalenie płci możliwie w najmniejszym stopniu naruszając godność osoby? (pomijanie dowodów zgłaszanych przez pozwanych rodziców, niesięganie po opinię biegłego, wyrok wydawany na niejawnym) 
 3. opiniowanie do procesów o ustalenie płci - jak wygląda? o co są pytane osoby transpłciowe? 
 4. jakie są postulaty osób transpłciowych w zakresie opieki medycznej? czym jest demedykalizacja? 
 5. jakie są postulaty osób transpłciowych w zakresie tranzycji prawnej? jak powinno wyglądać idealne postępowanie?

 

Przerwa Kawowa

Panel II: 14:00-15:45

 

Zdrowie psychiczne, moderuje adw. Maria Sankowska-Borman

Debata ekspercka, prelegenci:

 • dr hab Barbara Remberk, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN, przewodniczącą sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • dr hab. n.med. Wojciech Merk
 • dr Piotr Karniej, specjalista ds. zarządzania służbą zdrowia
 • adw. Michał Chochoła 
 • adw. Paulina Kieszkowska-Knapik
 • Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, psychiatra, pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy, Naczelna Izba Lekarska

   

 

Zagadnienia:

1. Jak funkcjonuje obecnie standard ochrony osoby z zaburzeniami psychicznymi?
2. Czy zasadne jest stwierdzenie, że osoba z zaburzeniami psychicznymi jest systemowo dyskryminowana?
3. Czy istnieje możliwość stworzenia alternatywnego dla przymusowego leczenia systemu zrównoważonej opieki psychiatrycznej?
4. Czy obecny standard ochrony osoby z zaburzeniami psychicznymi wystarczająco zabezpiecza jej dobra osobiste?
5. Czy ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich wystarczająco zabezpiecza prawa dziecka zagrożonego demoralizacją w zakresie kontroli instytucjonalnej nad umieszczeniem dziecka w szpitalu psychiatrycznym?

 

Przerwa Kawowa

 

Panel III: 16:15-18:00

 

Instytucja ubezwłasnowolnienia, moderuje adw. Katarzyna Heba

 

Debata ekspercka, prelegenci:

 • adw. dr Monika Zima Parjaszewska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
 • adw. Jarosław Jagura, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • prok. dr Małgorzata Szeroczyńska
 • dr Przemysław Buczkowski, Uczelnia Łazarskiego

 

Zagadnienia:

1. Czy zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia jest obowiązkiem Polski wynikającym z odpowiednich dokumentów międzynarodowych?
2. Czy zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia może budzić zagrożenia dla bezpieczeństwa w obrocie prawnym  tych osób?
3. Jakie rozwiązania prawne zamiast instytucji ubezwłasnowolnienia są proponowane w projekcie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowe ich omówienie?
4. Czy proponowane rozwiązania wypełniają zalecenia stosownych organów międzynarodowych?

 


Zakończenie konferencji


 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski