II edycja Studiów Podyplomowych "Nowy model postępowania karnego"

II edycja Podyplomowych Studiów "Nowy model postępowania karnego", a także IV edycja Podyplomowych Studiów "Prawa karnego skarbowego" odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przy Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki w roku akademickim 2016/2017.

Podyplomowe Studia "Nowy model postępowania karnego" powstały w związku z wielką reformą postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. Potem miały jednak miejsce kolejne prace nowelizacyjne, stąd potrzeba kontynuowania studiów w tym zakresie. Zmodyfikowany program II edycji uwzględnia wyniki tych prac, a prowadzący zajęcia, podobnie jak to miało miejsce w roku akademickim 2015/2016, będą śledzić i omawiać na bieżąco zmiany prawa karnego procesowego. 

Program studiów obejmuje 140 godzin dydaktycznych (1 godz. - 45 min), na które składa się 7 bloków tematycznych. Zajęcia będą prowadzone w soboty, wyjątkowo w niedziele. Studia kończą się egzaminem. 

Opłata za studia wynosi 4 tys. zł. Planowany termin inauguracji to listopad 2016 r., a zakończenia - grudzień 2017 r. Rekrutacja prowadzona jest do 31 października 2016 r. 

Program Podyplomowych Studiów "Prawa karnego skarbowego" obejmuje natomiast 156 godzin dydaktycznych, ujętych w 4 bloki tematyczne. Zajęcia prowadzone będą tylko w soboty. Studia kończą się egzaminem. 

Opłata za studia wynosi 3 800 zł. Inauguracja przewidziana jest w styczniu 2017 r., a ich zakończenie na przełomie listopada i grudnia 2017 r. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 grudnia 2016 r. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. 

Zajęcia na obu kierunkach Studiów mają formę wykładów i konserwatoriów. Będą one prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych z Uniwersytetu Łódzkiego, w tym także przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także specjalistów wybranych dziedzin spoza Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowcy legitymują się stopniem naukowym co najmniej doktora. 

Szczegółowe informacje na temat programów, uczestnictwa i organizacji Studiów można uzyskać w sekretariacie Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, pok. 4.13, tel 42 635 46 29 oraz pod adresami email: proceskarny@wpia.uni.lodz.pl i prawokarneskarbowe@wpia.uni.lodz.pl

Strona internetowa Uniwersytetu Łódzkiego.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski