II Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej w 2016 r.

II Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej odbędzie się 15-16 kwietnia 2016 r. w Łodzi. 

Podczas kongresu podejmowane będą m.in. zagadnienia schizofrenii, depresji, uzależnienia od alkoholu, zaburzeń preferencji seksualnych w aspekcie ich przebiegu, leczenia oraz zagadnień prawnych, również w kontekście  dokonanej nowelizacji kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego. Kongres łączyć będzie część konferencyjną z częścią warsztatową. Udział jest odpłatny (zobacz cennik i warunki udziału)

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele środowiska sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, psychiatrów, psychologów oraz duchownych – wszystkich, których wiedza jest niezbędna, by sprostać wyzwaniom orzekania i opiniowania w sprawach dotyczących zdrowia psychicznego oraz wykorzystywania osiągnięć psychiatrii w procesie stosowania prawa, także w życiu społecznym.

(zobacz szczegółowy program)

Za udział zostaną przyznane punkty edukacyjne. Na kongres zapraszają Uniwersytet Medyczny w Łodzi we współpracy z Europejskim Towarzystwem Psychiatrycznym (EPA SECTION MHID). 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry