III Konferencja Edukacyjna 4-5 października 2019 w Bydgoszczy

III Konferencja Edukacyjna odbędzie się 4-5 października 2019 r. w Bydgoszczy. Warsztaty z komunikacji niewerbalnej oraz pracy z grupą, w tym metody radzenia sobie z trudnym audytorium, poprowadzą dr Konrad Maj oraz Zbigniew Jankowski. Na konferencję zaprasza Komisja Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do adwokatów, członków Komisji Edukacji Prawnych poszczególnych Izb oraz do wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich zainteresowanych tematyką edukacyjną.

Zgłoszenia należy kierować do 27 września 2019 r. na adres bazy@nra.pl

Udział w konferencji zapewnia adwokatom 8 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, przy czym Organizator nie ponosi kosztów noclegu uczestników. W sprawie zakwaterowania prosimy o kontakt bezpośrednio z Focus Hotel Premium Pod Orłem 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 14 

Program

Piątek, 4 października 2019 r., godz. 17:00 (rozpoczęcie)

- przyjazd do hotelu

- 17.00 - otwarcie adw. Marcin Derlacz

- 17.10 - 18.30 - adwokat dr Łukasz Kodłubański:"Metodyka prowadzenia akcji edukacyjnych";

-18.30 - 19.00 Rola Komisji Edukacji Prawnej NRA we wspieraniu działań edukacyjnych izb adwokackich;

- 20:00 uroczysta kolacja

Sobota, 5 października r., 10:00-17:00

- śniadanie;

GRUPA I (10:00- 13:00), GRUPA II (13:30-16:30)

a) Wprowadzenie: zasady organizacji spotkań grupowych, warsztatów i szkoleń.

b) Podstawowe zasady niewerbalne (gesty, intonacja, wizualizacja) i werbalne (jasność, zrozumiałość, struktura przekazu i logika argumentacji)

c) Radzenie sobie z trudnym audytorium (techniki asertywne, riposty, zjednywanie sobie oponentów, kontrargumentacja, techniki wpływu społecznego)

- obiad;

- zakończenie Konferencji

 

(zobacz zaproszenie w formacie pdf)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry