III Konferencja Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego

III Konferencja Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego odbyła się w dniach 2-3 czerwca 2016 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Tematem konferencji był „Europejski Trybunał Praw Człowieka w dobie przemian”. W trakcie obrad organizatorzy oraz uczestniczy nawiązywali zarówno do instytucjonalnych i proceduralnych zmian, przed jakimi stoi Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale także przemian w sferze orzecznictwa wynikających z przyjętej koncepcji traktowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jako tzw. living instrument, ulegającego ciągłej ewolucji i przemianom oraz dostosowaniu do zmieniającej się rzeczywistości społecznej i prawnej.

W konferencji czynny wzięli udział przedstawiciele adwokatury – adwokat dr hab. Jacek Skrzydło oraz adwokat Bartosz Rodak, reprezentujący Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Mec. Skrzydło przedstawił rozważania na temat orzecznictwa Trybunału wobec swobody wypowiedzi, stawiając pytanie, czy ma miejsce ewolucja w kierunku zaostrzenia odpowiedzialności za słowo. Mec. Rodak w swoim wystąpieniu przedstawił swoje obserwacje dotyczące rozwoju orzecznictwa Trybunału dotyczącego praw człowieka w Internecie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/