III Łódzkie Forum Mediacji 24 kwietnia

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi we współpracy z Kliniką Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi zaprasza na trzecią edycję ogólnopolskiej konferencji naukowo-biznesowej - Łódzkie Forum Mediacji.  Tegoroczny temat przewodni to „Mediacje jako efektywne narzędzie zarządzania konfliktem”. Forum odbędzie się w środę 24 kwietni.

Celem konferencji jest przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat mediacji jako narzędzia skutecznego rozwiązywania konfliktów zarówno w sprawach administracyjnych, jak również tych, które codziennie stają na drodze każdego przedsiębiorcy.

Udział w Forum jest bezpłatny i wiąże się z przyznaniem 5 punktów szkoleniowych

Zapraszając adwokatów i aplikantów adwokackich zrzeszonych w Okręgowej Radzie Adwokackiej do uczestnictwa w III Forum Mediacji pragniemy wyrazić przekonanie, iż to od ich zaangażowania i pełnego zrozumienia istoty mediacji, w dużej mierze zależy upowszechniania idei polubownego sposobu rozwiązywania konfliktów w Polsce.

Adwokaci i aplikanci, doskonale przygotowani do obrony praw i interesów swoich klientów w warunkach kontradyktoryjnego postępowania sądowego, mają możliwość odegrania także niezwykle istotnej roli w toku mediacji. Uczestnictwo w konferencji III Łódzkie Forum Mediacji jest niezwykle cenną okazją do pogłębienia przez adwokatów wiedzy, jak wielką rolę mogą odegrać dla rozwoju instytucji mediacji.

W programie III Łódzkiego Forum Mediacji zaplanowano 3 bloki tematyczne:

  1. Mediacja jako instrument kreowania kultury efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem;
  2. Rola profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym;
  3. Mediacja w administracji.

(zobacz dokładny program)

(zobacz biogramy prelegentów)

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 19 kwietnia 2019 r. poprzez rejestrację na https://3lodzkieforummediacji.evenea.pl/

W sprawach organizacyjnych dotyczących konferencji na wszystkie Państwa pytania udzielą odpowiedzi adw. Katarzyna Fulko (katarzyna.fulko@adwokatura.pl) oraz adw. Dariusz Wojnar (dariusz.wojnar@adwokatura.pl).

Forum odbędzie się w środę 24 kwietnia w godzinach 9:30 – 15:10 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12, Sala Rady Wydziału 0.14).

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry