III Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Instytut Allerhanda zaprasza na III Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych 21 maja w Warszawie. Będzie to jedna z pierwszych okazji do posłuchania uznanych ekspertów omawiających oficjalny projekt nowej ustawy Prawo zamówien publicznych. 

Rynek zamówień publicznych w Polsce szacowany jest na 140 mln zł. Projekt zmiany przepisów o zamówieniach, opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych, liczy 346 artykułów i wzbudza ożywioną dyskusję. Dotyczy m.in. wdrożenia unijnych dyrektyw, w tym np. przepisu, zgodnie z którym zamawiający będzie wybierał ofertę najbardziej korzystną ekonomicznie. Od 2018 r. ma nastąpić elektronizacja zamówień. W myśl dyrektywy zmiany muszą wejść w życie do kwietnia 2016 r.

Podczas kongresu projekt ustawy zostanie omówiony w dwóch aspektach: nowatorskiej koncepcji nowej regulacji, jej systematyki i sposobu przeniesienia unijnych procedur zakupowych do prawa krajowego oraz koncepcji wdrożenia wymagań unijnych wzakresie elektronicznych instrumentów udzielania zamówień publicznych.

(zobacz program Kongresu)

(informacjeo rejestracji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry