III Śląska Konferencja Medyczno-Prawna 17 listopada


Choroby zakaźne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne to tematy, które zostaną omówione z perspektywy prawników i lekarzy podczas III Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej w Katowicach. Na wydarzenie zaplanowane na 17 listopada zapraszają Uniwersytet Śląski - Wydział Prawa i Administracji, Śląski Uniwersytet Medyczny, Okręgowa  Rada Adwokacka w Katowicach oraz Śląska Izba Lekarska. 

Tegoroczna Śląska Konferencja Medyczno-Prawna – poświęcona chorobom zakaźnym i szczepieniom ochronnych – stanowi kontynuację poprzednich dwóch edycji, których głównym celem było zbliżenie dwóch środowisk: medycznego i prawniczego. Intencją organizatorów jest zachęcenie do zabierania głosu w sprawach ważnych dla zdrowia publicznego oraz do podejmowania czynnych działań na jego rzecz, a także popularyzowanie społecznie istotnych zagadnień. Zadaniem konferencji jest poszerzenie i aktualizacja informacji, wiedzy i świadomości dotyczącej istnienia i przenoszenia chorób zakaźnych groźnych we współczesnym świecie oraz niezbędności obowiązkowych szczepień ochronnych – zważywszy na ożywienie, jakie zapanowało w tej dziedzinie w ostatnim czasie. Rodzi się również pytanie, czy i jak prawo i technologia nadążają za zmieniającymi się warunkami walki z zagrożeniami epidemiologicznymi – choćby wzrastającą gęstością zaludnienia. Kolejnym aspektem jest samo promowanie odpowiedniej profilaktyki wraz z niezbędną wiedzą związaną bezpośrednio z prawem.

Wysoki poziom merytoryczny wydarzenia został zagwarantowany dzięki zainteresowaniu nim uznanych w skali krajowej i międzynarodowej autorytetów z dziedziny nauk medycznych, prawnych i humanistycznych. Swój czynny udział w konferencji potwierdzili już między innymi:

  • Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska, kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UŚ,
  • Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety oraz Zakładu Seksuologii SUM,
  • Prof. dr hab. Stanisława Kalus, uznany autorytet z zakresu prawa rodzinnego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego, wieloletni sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach,
  • Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu,
  • Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii SUM,
  • Dr hab. Maria Boratyńska, adiunkt z Pracowni Prawa Medycznego i Biotechnologii Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk,
  • Dr Joanna Różyńska, adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz – członek Prezydium Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk.
  • Dr Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny.

Celem uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na stronę konferencji: lekarzeprawnicy.sum.edu.pl  Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Tegoroczne wydarzenie składać się będzie z dwóch bloków poświęconych chorobom zakaźnym oraz obowiązkowym szczepieniom ochronnym, a zagadnienia te zostaną ujęte i opracowane z perspektywy prawników i lekarzy. Pojedyncze zagadnienia w blokach omawiane będą w postaci konkretnych dynamicznych treściowo prelekcji o rozpiętości czasowej między 15 a 25 minut.

Wydarzenie zostanie zainicjowane wykładem inauguracyjnym „Choroby tropikalne, epidemie, pandemie - panorama wyzwań etycznych i prawnych”, wygłoszonym przez dr Joannę Różyńską z Polskiej Akademii Nauk.

W pierwszej części pierwszego bloku, dotyczącej chorób zakaźnych takich jak gruźlica, wirusowe zapalenie wątroby czy borelioza, głos zabiorą m.in. prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała (pulmonolog), prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb (hepatolog) oraz prof. dr hab. n. med Anna Boroń-Kaczmarska (lekarz chorób zakaźnych). Druga część poświęcona będzie chorobom wenerycznym, w tym również AIDS, a jej koordynatorem będzie prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, ginekolog-położnik, endokrynolog i seksuolog. I wreszcie w trzeciej części zostanie zaprezentowane spojrzenie na prawne problemy związane z zapobieganiem chorobom zakaźnym i leczeniem ich; przewidziano w niej wystąpienia prof. dr hab. Teresy Dukiet-Nagórskiej (specjalista prawa karnego i prawa karnego medycznego), prof. dr hab. Kingi Flagi i dr Aleksandry Klich oraz innych prelegentów-praktów: adw. dr hab. Sławomira Tkacza, dr Agnieszki Bielskiej-Brodziak, adw. Katarzyny Legień.

Drugi blok, dotyczący szczepień ochronnych, podzielono na dwie części: medyczną i prawną. W pierwszej głos zabiorą między innymi Główny Inspektor Sanitarny, dr Marek Posobkiewicz oraz dr Paweł Grzesiowski (pediatra, immunolog i popularyzator wiedzy o szczepieniach). W części prawnej wystąpią: prof. dr hab. Stanisława Kalus(specjalista w zakresie prawa rodzinnego), dr hab. Maria Boratyńska (specjalista prawa cywilnego i medycznego) oraz doktoranci mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki i mgr Jakub Hanc.

Konferencja odbędzie się 17 listopada 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11B, Katowice).

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry