IV edycja Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego w Łodzi

IV edycja Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego rozpocznie się 22 kwietnia. Studia organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przy Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki. 

Rekrutacja trwa  do 9 kwietnia 2017 r.

Program studiów obejmuje 156 godzin dydaktycznych, na które składają się cztery bloki tematyczne:

1. Elementy obrotu gospodarczego w aspekcie prawa karnego skarbowego,
2. Elementy prawa finansowego i rachunkowości w aspekcie prawa karnego skarbowego,
3. Prawo karne gospodarcze a prawo karne skarbowe,
4. Prawo karne skarbowe – zagadnienia materialne, procesowe i wykonawcze.

(zobacz program)

(zobacz harmonogram)

Studia kończą się egzaminem.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania, także przedstawicieli zawodów prawniczych. Wykładowcami są zarówno dogmatycy prawa, jak i przedstawiciele praktyki: sędziowie Sądu Najwyższego, sędziowie sądów powszechnych wszystkich szczebli, a więc rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi. Zajęcia są prowadzone przez osoby legitymujące się stopniem naukowym co najmniej doktora.

Zajęcia będą prowadzone tylko w soboty, wyjątkowo w niedziele.

Opłata za studia wynosi 3800 zł., uiszczana jest jednorazowo. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzją kierownika Studiów, istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

(szczegóły na stronie UŁ)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/