IV Polsko–Ukraińskie Szkolenie Adwokatów w lutym 2017 r. w Kijowie

„IV Polsko–Ukraińskie Szkolenie Adwokatów” odbędzie się w lutym 2017 r. w Kijowie. W czasie Szkolenia adwokaci z Polski będą mieli możliwość poznania zasad funkcjonowania Adwokatury Ukraińskiej i struktury samorządu adwokackiego na Ukrainie, a także sądownictwa ukraińskiego.

Uczestnicy Szkolenia odbędą staże w kancelariach adwokackich w Kijowie, gdzie zapoznają się ze sposobem wykonywania zawodu adwokata na Ukrainie. W programie Szkolenia przewidziany jest również udział w posiedzeniu Rady Adwokatów Miasta Kijowa oraz spotkania w: Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym Ukrainy oraz innych sądach i organach administracji publicznej. Poza częścią edukacyjną, Uczestnicy Szkolenia będą mogli zwiedzić zabytki Kijowa i poznać historię tego miasta.  

Szkolenie jest elementem długofalowej współpracy, będącej wynikiem, zawartej pomiędzy Adwokaturą Polską i Adwokaturą Ukraińską Umowy współpracy. Uczestnictwo w Szkoleniu, pozwoli nawiązać szereg kontaktów, które w przyszłości mogą stać się źródłem wielu ciekawych inicjatyw.   

Szkolenie odbędzie się po raz czwarty. Dotychczas zarówno adwokaci z Polski, jak i z Ukrainy uczestniczyli już dwukrotnie w Szkoleniach organizowanych w ramach programu opracowanego przez Naczelną Radę Adwokacką i Radę Adwokatów Miasta Kijowa, którego celem jest zapoznawanie uczestników Szkolenia z systemami prawa funkcjonującymi w obu państwach. Wziąwszy pod uwagę stale rozwijające się stosunki gospodarcze obu krajów oraz perspektywy migracyjne obywateli Ukrainy do Polski, współpraca taka wydaje się być dla obu samorządów adwokackich niezwykle korzystna. 

Koszty udziału w Szkoleniu pokrywają jego uczestnicy.

Szczegółowy terminarz oraz program Szkolenia, przedstawimy na początku przyszłego roku.  

Zachęcając Koleżanki i Kolegów to udziału w Szkoleniu, uprzejmie prosimy o przesyłanie Formularzy zgłoszeniowych na adres e-mail: j.szczepaniak@dsj-legal.pl do dnia 15 stycznia 2017 r.

(pobierz formularz)

Wszelkich informacji udziela adw. Jarosław Szczepaniak – tel. 602124337; e-mail: j.szczepaniak@dsj-legal.pl

Z poważaniem

Adw. Justyna Mazur

Adw. Jarosław Szczepaniak

Adw. Piotr Osiewacz

Koordynatorzy Naczelnej Rady Adwokackiej

ds. Współpracy z Adwokaturą Ukrainy


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski