Izby wytrzeźwień a policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych – zaproszenie na konferencję

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza na konferencję dotyczącą zagadnień osadzenia w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub osób doprowadzanych do wytrzeźwienia (PdOZ).

Spotkanie odbędzie się 12 września 2016 r. o godz. 10.00 w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Celem spotkania będzie zastanowienie się jak skutecznie przeciwdziałać zgonom osób zatrzymanych w PdOZ oraz wypracowanie niezbędnych zmian systemowych. Organizatorzy zakładają, że dyskusja na temat osób doprowadzanych do wytrzeźwienia do PdOZ powinna przede wszystkim poruszać kwestię możliwości przejmowania tego zadania przez samorządy terytorialne.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że placówki PdOZ nie są przygotowane do opieki nad osobami nietrzeźwymi. Nie zatrudniają lekarzy, którzy mogliby udzielić doraźnej, profesjonalnej pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób trzeźwiejących. Co roku dochodzi do kilku zgonów osób doprowadzanych do wytrzeźwienia w PdOZ.

RPO widzi też potrzebę nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w kierunku obligatoryjnego zapisu o przekazaniu środków pieniężnych na rzecz centrów walki z alkoholizmem z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłoszenie udziału w Biurze RPO: tel. 22 55 17 700

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/