Kalendarium nadchodzących wykładów online na e-Palestrze

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich. Publikujemy kalendarium nadchodzących webinarów, które będą dostępne na e-Palestrze i za wysłuchanie których przysługują punkty szkoleniowe.


1. „Postępowanie upadłościowe krok po kroku - omówienie poszczególnych etapów procedury upadłościowej”.

Wykładowca: dr Piotr Stanisławiszyn  - sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, adiunkt i kierownik w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego

Czas trwania: 225 min.

 Wykład będzie stale dostępny na e-Palestrze od dnia 20 października 2021 r.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3,5 punktu szkoleniowego w ramach doskonalenia zawodowego.


2.„Pojęcie niewypłacalności jako przesłanka ogłoszenia upadłości”.

Wykładowca: dr Piotr Stanisławiszyn  - sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, adiunkt i kierownik w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego

Czas trwania: 135 min.

 Wykład będzie stale dostępny na e-Palestrze od dnia 27 października 2021 r.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 2 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

 

3.„Praktyczne aspekty i formalizmy zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym - zakres zgłoszenia, termin zgłoszenia, skutki przekroczenia terminu na zgłoszenie wierzytelności, podmioty umocowane do zgłoszenia wierzytelności, wymogi formalne zgłoszenia”.

Wykładowca: dr Przemysław Malinowski  - radca prawny, adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego Uniwersytetu Opolskiego

Czas trwania: 90 min.

 Wykład będzie stale dostępny na e-Palestrze od dnia 3 listopada 2021 r.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 1,5 punktu szkoleniowego w ramach doskonalenia zawodowego.

 

4.„Postępowania restrukturyzacyjne”.

 

Wykładowca: dr Przemysław Malinowski  - radca prawny, adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego Uniwersytetu Opolskiego

Czas trwania: 135 min.

 

Wykład będzie stale dostępny na e-Palestrze od dnia 10 listopada 2021 r.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 2 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

 

5."Omówienie skutków prawnych poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika, w tym wpływu ich prowadzenia na bieżące funkcjonowanie dłużnika, toczące się postępowania sądowe i egzekucyjne, a także ochronę zawartych przez dłużnika umów”.

Wykładowca: Pan dr Piotr Stanisławiszyn  - sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, adiunkt i kierownik w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego

Czas trwania: 180 min.


Wykład będzie stale dostępny na e-Palestrze od dnia 17 listopada 2021 r.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Wykłady nie będą prowadzone na żywo, zostaną nagrane i zamieszczone na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/

W przypadku nie posiadania konta na portalu Palestry należy dokonać uprzedniej rejestracji.

Aby to wykonać należy pod linkiem https://palestra.pl/pl/zaloguj wybrać przycisk Rejestracja i zgodnie z wyświetlana informacją uzupełnić wskazane 3 pola. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Państwa biurem ORA celem zweryfikowania czy wpisywane dane są tożsame z danymi dostępnymi w elektronicznym Systemie Obsługi Adwokatury, a tym samym w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. W przypadku aktualizacji danych dostęp do portalu Palestry będzie dostępny następnego dnia.

Więcej o portalu Palestra w tym jak można uzyskać punkty szkoleniowe w tym serwisie dostępne jest tutaj: https://palestra.pl/pl/faq

 

Serdecznie zapraszamy!

 

adw. dr hab. Dariusz Mucha

Wiceprzewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA

 

adw. Witold Studziński

Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry