Kasacja powołań sędziowskich? - relacja z debaty 16 listopada

Debatę "Wadliwe ukształtowanie sądu - sanacja czy kasacja powołań sędziowskich zorganizowali Naczelna Rada Adwokacka, Komisja Praw Człowieka przy NRA oraz Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, partnerem wydarzenia jest Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych.

Debata miała charakter hybrydowy - część stacjonarna odbyła się na Uczelni Łazarskiego w Warszawie 16 listopada 2022 r.

Debatę otworzyły adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.

Głos zabrał adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Mówił o wadze spotkań i dyskusji prawników zaangażowanych w walkę o dobrą kondycję wymiaru sprawiedliwości. Istotne jest, by rozmawiać, ale też wyciągać wnioski z historii, tak by w odpowiednim czasie zaproponować konstruktywne rozwiązania, które pomogą ukształtować wymar sprawiedliwości przyjazny dla obywatela.

Głos zabierali również r.pr. Michał Korwek, wiceprezes KRRP oraz dr hab. Anna Konert, dziekan wydziału Prawa i Admisnitracji Uczelni Łazarskiego.

Wśród gości byli m.in. prof. Adam Strzembosz i sędzia Stanisław Zabłocki.

Przedstawiciele środowisk prawniczych dyskutowali o skutkach powołań sędziowskich, dokonywanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Wydarzenie zorganizowała Komisja Praw Człowieka przy NRA oraz Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.

Wiele przestrzeni debaty poświęcono na omówienie trudności, z którymi będzie musiało mierzyć się całe środowisko prawnicze w związku z wadliwym ukształtowaniem sądów. Przywołano dotychczasowe orzeczenia na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz wypracowane testy.

Uczestnicy zwracali uwagę na konieczność uwzględnienia wielu aspektów przy podejmowaniu decyzji co do skutków wadliwych powołań sędziowskich. W toku debaty zwracano uwagę na konsekwencje podejmowanych decyzji w perspektywie długofalowej, z uwzględnieniem kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek podkreśliła jednocześnie, że „każdy sędzia był zdolny do oceny czy system konstytucyjny”. 

Zdecydowanie dominowały głosy dotyczące konieczności kasacji wadliwych powołań sędziowskich. Adwokat Krzysztof Sokołowski na zakończenie debaty wskazał: „Cieszę się, że w wyniku dyskusji doszliśmy do konkluzji „sanacja przez kasację”.

Pojawiało się wiele głosów dotyczących potencjału zdrowienia wymiaru sprawiedliwości. SSN w stanie spoczynku Stanisław Zabłocki zwrócił w swojej wypowiedzi uwagę na to, że zdanie „będziemy mieli wolne sądy” wypowiada już nie jako słowa nadziei, ale jako słowa pewności.

W debacie wzięli udział: adw. Sylwia Gregorczyk-Abram (Inicjatywa Wolne Sądy, Komisja Praw Człowieka przy NRA), prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego SSN Michał Laskowski, prof. UŚ dr. hab. Krystian Markiewicz prezes SSP Iustitia, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek, adw. dr hab. Maciej Taborowski, prof. INP PAN, r. pr. dr. Mirosław Wróblewski (Komisja Praw Człowieka KIRP).

 

Medialna relację z debaty można znaleźć na portalu prawo.pl: (przejdź do relacji)

 

Nagranie debaty znajduje się na kanale YouTube: (przejź do nagrania)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry