Kodeks karny skarbowy, aktualne problemy teorii i praktyki - konferencja online

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na konferencję online pt. "Kodeks karny skarbowy – aktualne problemy teorii i praktyki". Konferencja jest odpłatna i zaplanowana na 27 lutego 2023 r.

Naczelna Rada Adwokacka objęła patronatem wydarzenie.

 

Konferencja odbędzie się 27 lutego 2023 roku (poniedziałek) w godz. 12:00 - 17:10 w formie zdalnej za pomocą programu Microsoft Teams.

Informacje dotyczące opłat i formy zgłoszeń na stronie konferencji: (przejdź do strony)

 

(pobierz program w pliku pdf)

 

Program:


12:00 - 12:10
Otwarcie konferencji
dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ – kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Uniwersytet Łódzki

12:10 - 12:30
Zakres zastosowania instytucji z art. 114a Kodeksu karnego skarbowego
dr Tomasz Razowski – adwokat

12:30 - 12:50
Zabezpieczenie majątkowe w kodeksie karnym skarbowym dr hab. Michał Kurowski, prof. UŁ – Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; prokurator

12:50 13:10

Realizm magiczny w KKS – o wysokości uszczupleń należności publicznoprawnych w kontekście przestępstw VAT-owskich dr hab. Adam Bartosiewicz, prof. UJD – profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, doradca podatkowy, radca prawny

13:10 13:30
Główne tezy orzecznictwa w sprawach karnoskarbowych dotyczące obowiązków podatkowych oraz innych obowiązków względem tzw. interesu
finansowego państwa w k.k.s. dr hab. Jacek Izydorczyk, prof. UŁ – Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat

13:30 - 13:50 Dyskusja

13:50- 14:10
Wykorzystanie dokumentów z postępowania podatkowego w postępowaniu karnym dr Sebastian Kowalski – adiunkt, Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski; sędzia Sądu Rejonowego
w Wałbrzychu


14:10- 14:30
Domniemanie instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego dr Andrzej Tatara – adiunkt, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego, Instytut Nauk Prawnych WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego; adwokat


14:30- 14:50
Centralizacja urzędów skarbowych w zakresie spraw karnych skarbowych (tzw. centra kompetencyjne) – na przykładzie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi Anna Gebauer-Spychalska – zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew (Izba Administracji Skarbowej w Łodzi)


14:50 -15:10

Fiskalizm w prawie karnym skarbowym dr Agnieszka Legutko-Kasica – referent prawny ds. karnych skarbowych w Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach (Izba Administracji Skarbowej w Katowicach)


15:10 -15:30 Dyskusja


15:30- 15:50
Pozycja gminy w postępowaniu karnym skarbowym dr Zbigniew Wardak – adiunkt, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi

15:50- 16:10
Odpowiedzialność pełnomocnika w świetle kodeksu karnego skarbowego w związku ze składaniem deklaracji podatkowych – wybrane problemy
praktyczne Zbigniew Deptuła – EY, doradca podatkowy

16:10 - 16:30
Dowód z opinii biegłego ds. ekonomii, finansów i rachunkowości jako podstawa prawidłowego ustalenia kwoty uszczuplenia lub narażenia na
uszczuplenie należności publicznoprawnej dr Mariusz Charkiewicz – asystent, Katedra Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego, Wydział Prawa
i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; adwokat

16:30 - 16:50
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – wybrane zagadnienia dr Piotr Stanisławiszyn – adiunkt, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego, Instytut Nauk Prawnych WPiA Uniwersytetu Opolskiego, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu


16:50 - 17:10 Dyskusja

17:10 Zakończenie konferencji

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry