Kolejne szkolenia z prawa zamówień publicznych

„Spory na tle realizacji umów o zamówienie publiczne oraz pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów”, to kolejne szkolenia z cyklu „Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata” organizowane przez Komisję Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej i wydawnictwo Wolters Kluwer.

Szkolenie online odbędzie się 16 listopada 2022 r. i poprowadzi je adw. Grzegorz Mazurek.

Adw. Grzegorz Mazurek jest specjalistą w zakresie wydatkowania środków publicznych, członkiem zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2007-2009, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Praktykę zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej. Wykładowca Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, SGGW.

Czas trwania: 180 min.

Za udział w webinarze bądź odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie  znajdują się pod linkiem https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/szkolenie-spory-na-tle-realizacji-umow-o-zamowienie-publiczne-oraz-pozasadowe-sposoby-rozwiazywania-sporow,2672.html

Wykład  będzie prowadzony na żywo, ale też zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry