Kolizyjno-prawne aspekty wojny - konferencja 8 grudnia

Międzynarodowa konferencja naukowa „Ukraina-Polska. Kolizyjno-prawne aspekty wojny i przymusowego przemieszczania się osób”, poświęcona sprawom osobowym, rodzinnym i spadkowym (prawo kolizyjne) odbędzie się 8 grudnia 2022 roku. Formuła konferencji, hybrydowa: w budynku WPiA UŚ w Katowicach oraz online. Zdalny udział w konferencji będzie wolny od opłat.

Językami konferencji będą polski, ukraiński i angielski. 

Konferencja pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Konsula Generalnego Ukrainy, Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy, Stowarzyszenia Notariuszy RP i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie (przejdź do strony).

Uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się na konferencję poprzez formularz zgłoszeniowy (przejdź do formularza zgłoszeniowego)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry