Konferencja aplikantów adwokackich: Prawo w internecie

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich pt. "Prawo w internecie" odbędzie się 24 listopada w Warszawie.

Patronat nad Konferencją objęli Prezes Naczelna Rada Adwokacka oraz Dziekan Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

W tym roku Konferencja będzie nie tylko okazją do spotkania, wspólnego wysłuchania wykładów eksperckich i wspólnej zabawy podczas imprezy zwieńczającej Konferencję, ale przede wszystkim ma stać się forum wymiany poglądów naukowych pomiędzy nami - aplikantami.

Tematyką tegorocznej Konferencji jest "Prawo w Internecie", a więc prawne aspekty codziennego funkcjonowania, prowadzenia biznesu, popełniania i ścigania przestępstw w Internecie. Mamy nadzieję, że tak szeroki i aktualny temat pobudzi prelegentów i publiczność do ożywionej dyskusji.

Organizator, czyli Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Warszawskiej, zachęca wszystkich do wzięcia czynnego udziału w Konferencji i zgłoszenia abstraktu swojego wystąpienia w ramach jednego z trzech paneli:
1. Cyberprzestępstwa w perspektywie krajowej i transgranicznej;
2. Wpływ rozwoju Internetu na swobodę umów;
3. Nadążyć za postępem - czyli o potrzebie wprowadzenia nowych przepisów unijnych i krajowych regulujących funkcjonowanie Internetu.

Zgłoszenia można nadsyłać do 7 października.


Najważniejsze informacje dotyczące naboru abstraktów:


planowane wystąpienia nie mogą przekroczyć 15 minut;
abstrakt powinien liczyć maksymalnie 300 słów (może być krótszy);
nabór otwarty jest dla wszystkich aplikantów adwokackich;
zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo na adres: konferencja.aplikantow.2018@gmail.com

(zobacz wydarzenie na Facebooku)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry