Konferencja arbitrażowa na Zamku Królewskim

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan zaprasza na konferencję arbitrażową, która odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie 28-29 maja. Uczestnikami mogą być adwokaci i prawnicy, językiem wykładowym będzie angielski. 

Szczegółowy program oraz informacje dotyczące rejestracji i opłat w załączniku (czytaj program) oraz na stronie http://www.sadarbitrazowy.org.pl/

Udział w konferencji jest płatny, wynosi 360 euro. 

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan (dawniej: Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan) powołany uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Konfederacji z 15 lutego 2005 r. - to nowoczesna instytucja o randze międzynarodowej i regionalnej, służąca szybkiemu rozwiązywaniu sporów majątkowych i korporacyjnych. Dla przedsiębiorców oznacza uzyskiwanie szybkich orzeczeń rozstrzygających spory oraz obniżenie kosztów działalności gospodarczej. Powołanie Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan podąża za silnymi światowymi trendami coraz bardziej powszechnego korzystania z alternatywnych i polubownych dróg oraz środków rozwiązywania sporów, na podstawie prawa modelowego UNCITRAL, konwencji nowojorskiej z 1958 r. i konwencji europejskiej z 1961 r

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/