Konferencja ERA: Sztuczna inteligencja i prawa człowieka

Akademia Prawa Europejskiego (ERA) zaprasza na konferencję pt. „Sztuczna inteligencja (AI) i prawa człowieka – wyzwania prawne”, która odbędzie się w Brukseli 15-16 kwietnia 2019 roku.

W świetle szybkiego i nieuregulowanego rozwoju sztucznej inteligencji (AI) i jej możliwych następstw dla praw człowieka, konferencja będzie stanowić debatę prawną na temat regulacji i stosowania w praktyce zasad prawnych związanych z sztuczną inteligencją (AI) zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

Kluczowe tematy:
• Przestrzeganie prawa i odpowiedzialność za naruszenia praw człowieka
• Dyskryminacja w AI
• Wolność wypowiedzi
• Prawo do życia
• Prawo do sprawiedliwego procesu
• Prawo do skutecznego środka zaradczego
• Algorytmiczna sprawiedliwość
• AI i demokracja

Język roboczy: angielski

Do 15 marca 2019 roku obniżona opłata rejestracyjna.

Więcej informacji tutaj: (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry