Konferencja HELP w Strasburgu

Doroczna konferencja sieci HELP - Europejskiego Programu na rzecz Edukacji Praw Człowieka dla Prawników odbyła się w dniach 16-17 czerwca br. w Strasburgu. Tematem przewodnim konferencji była edukacja w dziedzinie praw człowieka jako mechanizm służący harmonizacji stosowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez sądy krajowe.

W otwarciu konferencji uczestniczył Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA adwokat Justyna Metelska.

Poza sesją plenarną, uczestnicy konferencji dyskutowali w trzech grupach roboczych na temat: edukacji z zakresu praw człowieka dla prawników - podejście metodologiczne oraz instrumenty służące ocenie oddziaływania; edukacji z zakresu praw człowieka dla prawników - wkład w harmonizację orzecznictwa krajowego, a także implementacji deklaracji z Brighton i Brukseli - szkolenie jako wspólna odpowiedzialność, wymiana najlepszych praktyk.

W trakcie konferencji zaprezentowany został podręcznik HELP z zakresu metodologii szkoleń z praw człowieka dla prawników. Dokonano również wyboru członków nowej Rady Konsultacyjnej sieci HELP, w której zasiadać będzie adwokat Dagmara Rajska.

Program HELP wspiera państwa członkowskie Rady Europy w procesie implementacji Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności na szczeblu krajowym. Doroczna konferencja stanowi forum wymiany doświadczeń co do sposobów zwiększania efektywności szkoleń z zakresu praw człowieka oraz skutecznej implementacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w porządkach prawnych państw członkowskich Rady Europy.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stornie: http://www.coe.int/en/web/help/-/2016-help-annual-network-conference-save-the-date

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski