Konferencja "Mediacje rówieśnicze" 20 marca 2020 r.

„Mediacje rówieśnicze w szkołach, jako forma edukacji prawnej dzieci i młodzieży, sposobem przeciwdziałania przemocy i konfliktom w szkołach” to temat konferencji, na którą zaprasza Centrum Mediacji przy NRA. Dyskusja odbędzie się 20 marca w Warszawie.

Konferencja ma dwa cele:

  • pokazanie mediacji rówieśniczej jako alternatywnego sposobu reagowania na niepożądane zachowania nieletnich
  • oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami z dziedziny mediacji.

Program konferencji


9:00 – 10:00 - rejestracja uczestników

10:00 - rozpoczęcie konferencji

12:15 - 13:00 - przerwa kawowa

16:00 – zakończenie konferencji

1. Eleonora Porębiak–Tymecka, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, Koordynator ds. mediacji - „Realizacja programu mediacji rówieśniczej w szkołach lubelszczyzny pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka”
2. Aleksandra Rusin–Batko, sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu - „Mediacja rówieśnicza potrzeby i oczekiwania”
3. Agnieszka Lewicka–Zelent, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – „Możliwości i bariery realizacji programu mediacyjnego w szkole”
4. Małgorzata Szwedowska, adwokat – „Rozwiązywanie konfliktów szkolnych metodą kręgów naprawczych”
5. Agnieszka Zemke–Górecka, adwokat, doktor, Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Dziekan Izby Adwokackiej w Białymstoku oraz Robert Bogdzio, adwokat, doktor – „Kształtowanie postawy mediatora rówieśniczego jako wzoru do naśladowania w szkole”
6. Elżbieta Bolibok, Dyrektor Szkoły uczestniczącej w programie mediacje rówieśnicze – „Praktyczne aspekty mediacji rówieśniczych w szkole”
7. Rafał Bodarski, doktor, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – „Rola nauczyciela jako mediatora”

(czytaj program)

Miejsce konferencji: aula Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, ul. Kopernika 30

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać najpóźniej do dnia 6 marca br. na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl Udział w konferencji jest bezpłatny, a ilość miejsc ściśle ograniczona.

(pobierz formularz zgłoszeniowy)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry