Konferencja na temat kolejnych zmian w procedurze karnej

Na konferencję pt.: „Zasady procesu karnego w obliczu gwałtownych zmian procedury karnej” zaprasza Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego "IUSTITIA" Uniwersytetu Śląskiego.

Celem spotkania będzie analiza regulacji procesowych z perspektywy naczelnych zasad procesu karnego. Pretekstem do wyboru tematu stała się kolejna w krótkim odstępie czasu zmiana przepisów kodeksu postępowania karnego o zasadniczym znaczeniu dla ukształtowania modelu przebiegu procesu sądowego, która weszła w życie w kwietniu tego roku. W obliczu modyfikacji poszczególnych regulacji rolę drogowskazu pozwalającego utrzymać stabilność prawa karnego procesowego pełnią dyrektywy wyznaczające treść naczelnych zasad procesowych. Przedstawiony temat konferencji pozwala na analizę zmian przez pryzmat wskazanych zasad oraz sformułowanie na tej podstawie oceny co do ich słuszności.

Konferencja odbędzie się 12 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W celu zgłoszenia biernego uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego formularza do dnia 6 maja:

https://docs.google.com/forms/d/1fD_030mv9zyvfzKNzXE_xxf7fC4sTCrR3iX5fr2n9GY/viewform

Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 57/2011 o doskonaleniu zawodowym adwokatów uczestnictwo w konferencji umożliwia uzyskanie punktów szkoleniowych.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy knkpk@us.edu.pl Informacji udziela również Wiceprzewodnicząca Koła Naukowego IUSTITIA, p. Marta Pustuła (tel. 795 843 392).

Naczelna Rada Adwokacka objęła patronat nad tym wydarzeniem.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/