Konferencja naukowa nt. ksiąg wieczystych

"Postępowanie wieczystoksięgowe a obrót nieruchomościami" to tytuł konferencji naukowej, na którą zaprasza Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zaplanowano ją na 24 kwietnia br. Udział jest płatny.

Z referatami wystąpią sędziowie notariusze, radcowie prawni oraz pracownicy naukowi. Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach Gabriela Ott (członek Krajowej Rady Sądownictwa) mówić będzie nt. "Kognicja sądu w sprawach o wpis w księdze wieczystej ze szczególnym uwzględnieniem istnienia podstawy wpisu (dokumentu) w chwili składania wniosku, zmiany żądania zawartego we wniosku oraz złożenia nowych dokumentów w toku postępowania wieczystoksięgowego". Z kolei prof. dr hab. Jacek Górecki (UŚ) wygłosi prelekcje nt. "Europejskie poświadczenie spadkowe jako podstawa wpisu do księgi wieczystej" a dr Grzegorz Matusik (UŚ) - "Rozporządzenie nieruchomością w toku postępowania wieczystoksięgowego"

Pełny program konferencji znajduje się pod adresem: (zobacz link)

Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. (rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.00) w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 

Zgłoszenia udziału: telefonicznie 516 135 930 (u Pani mgr Anny Bicz) lub e-mailem: wpia.katedrakpc@gmail.com najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.

Opłata konferencyjna to 110 zł brutto (koszt uczestnictwa jednej osoby, przerwa kawowa, lunch). Nalezy ją uiścić dopiero po uzyskaniu potwierdzenia od organizatorów zgłoszenia udziału. 

Szczegóły dotyczące opłat (zobacz link)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry