Konferencja naukowa nt. RODO 9-10 maja w Krakowie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „RODO – od analizy modelu do stosowania prawa" odbędzie się 9-10 maja w Krakowie. Organizowana jest przez Wydział Prawa i Administracji UJ oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Celem Konferencji jest refleksja nad teoretycznymi, a w szczególności praktycznymi aspektami stosowania RODO. Temat spotkania jest niezwykle aktualny, bowiem problemy związane ze stosowaniem tego aktu dotyczą praktyki działalności podmiotów gospodarczych jak i funkcjonowania osób fizycznych na wielu płaszczyznach, zaś mimo rocznego już okresu obowiązywania RODO w Polsce, wątpliwości jak powinno ono być stosowane nie ubywa.

(zobacz stronę i program konferencji)


W dniu 25 maja 2019 r. minie rok od wejścia w życie RODO – aktu trudnego w lekturze, trudnego w stosowaniu i źle przetłumaczonego. Aktu, który w mniejszym lub większym zakresie dotyczy setek tysięcy przedsiębiorców oraz milionów ludzi występujących w innych rolach społecznych.

Nasza wiedza o istocie RODO jest dziś z całą pewnością szersza niż była przed rokiem. Przestrzenie wątpliwości pozostają wciąż jednak bardzo znaczne. Dlatego celem Konferencji jest próba zmniejszenia obszarów niepewności. Mają temu posłużyć pytania o znaczenia pojęć w wykładni RODO zupełnie podstawowych. Przede wszystkim trzeba postawić pytanie absolutnie nadrzędne – czy stosując RODO w Polsce nie zbłądziliśmy. Czy rzeczywiście jest tak, że polski przedsiębiorca musi poświęcać czas i środki na wytwarzanie nieczytanych przez nikogo informacji, zawieranie niezrozumiałych umów o przetwarzaniu danych czy też na tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych, o których zapomni po tygodniu?

Teza, jaką stawia inicjator Konferencji, jest taka, że RODO jest w Polsce stosowane niezgodnie z jego celem, a podstawowe pojęcia Rozporządzenia są w znacznej mierze źle interpretowane; wreszcie, że Polska jest dziś krajem bezzasadnie przez RODO sparaliżowanym. Ochrona przetwarzania danych osobowych ma przecież służyć ludzkości - tak przynajmniej stanowi Rozporządzenie. Na chwilę obecną efekt jest taki, że RODO napełnia „ludzkość polską” lękiem i poczuciem bezsensu.

Konferencja nie rozwikła wszystkich problemów. Jej celem jest rozwiązanie choćby części z nich, co z pewnością umożliwi udział znakomitych specjalistów zajmujących się od lat problematyką ochrony danych osobowych. Referentami na konferencji będą jednak także osoby nie wypowiadające się dotychczas publicznie na temat RODO, w myśl zasady, że dystans umożliwia przyjęcie szerszej, świeższej perspektywy i wyciągnięcie trafnych wniosków.

Konferencja jest wydarzeniem naukowym, mającym jednak na celu rozwiązywanie problemów praktycznych. To istotne, ponieważ dobrze prowadzona nauka nie zna kompromisów. Organizatorzy zakładają, że występujący na Konferencji praktycy przyjmą tę zasadę, a słuchacze opuszczą konferencję z odpowiedzią na co najmniej część swoich pytań.

(zarejestruj się)

Konferencja odbędzie sie w Pałacu Larischa, przy ul. Brackiej 12. Na wszystkie pytania związane z konferencją odpowiedzi udzieli organizator. konferencja@rodo2019.edu.pl

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry