Konferencja naukowa "Prawo gospodarcze" 7 listopada w Gdyni

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku zaprasza na V Konferencję naukową pt. "Prawo gospodarcze", która odbędzie się 7 listopada w Gdyni. Patronaty honorowe nad Konferencją objęli m.in. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdyni oraz Prezydent Miasta Gdańska.

Studenci oraz doktoranci zainteresowani tematyką prawa gospodarczego zaproszeni są do uczestnictwa w Konkursie na wystąpienie w panelu dla aplikantów, studentów i doktorantów podczasKonferencji. Warunkiem jest

przygotowanie abstraktu zawierającego max. 500 słów oraz nadesłanie go w formacie PDF wraz z kartą zgłoszeniową na adres: piakonferencja@gmail.com, w terminie do dnia 30 września 2019 roku.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Konferencji: www.adwokatura.gdansk.pl, do dnia 15 października 2019 roku. Laureat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

Zwycięzcy Konkursu zostaną zaproszeni do udziału i wystąpienia podczas Konferencji w charakterze prelegenta podczas panelu aplikanckiego, studenckiego i doktoranckiego dnia 7 listopada 2019 roku. Przewidywany czas wystąpienia to około 15 minut.

(czytaj regulamin konkursu)

Studentów i doktorantów zainteresowanych uczestnictwem biernym w Panelu dla aplikantów, studentów i doktorantów Konferencji organizatorzy zapraszają 7 listopada 2019 roku do Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni do sali nr 126 (mała aula, I piętro).

Więcej informacji na temat Konferencji znaleźć można na stronie internetowej: www.adwokatura.gdansk.pl oraz profilu Facebook.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry