Konferencja naukowa - Sport a przestępczość zorganizowana

Ogólnopolska konferencja naukowa „Sport a przestępczość zorganizowana” odbędzie się 16-17 marca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Prawa Sportowego „Lex Sportiva” WPiA UMK, Katedrę Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej WPiA UMK oraz Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Celem konferencji jest diagnoza problemów związanych z szerokim zaangażowaniem zorganizowanej przestępczości w ramach różnych form działalności związanych ze współczesnym sportem, tak na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym oraz próba wskazania przyszłych kierunków zainteresowania nauki i ewentualnych działań prawodawczych.

Konferencję patronatem objęli m.in.: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego oraz Polski Komitet Olimpijski.

Organizatorzy zapewniają Uczestnikom materiały konferencyjne, a także lunch podczas konferencji. Koszt uczestnictwa biernego wynosi: 25 zł – udział w 1. lub 2. dniu konferencji, 40 zł – udział w 1. i 2. dniu konferencji. 

(zobacz szczegółowy program)

(zobacz stronę wydarzenia)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/