Konferencja - nowelizacja KPA w praktyce 14 grudnia


Ocena funkcjonowania nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego będzie tematem konferencji, która odbędzie się 14 grudnia w Warszawie. Spotkanieotwarte jest dla adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników zagranicznych warszawskiej Izby Adwokackiej.

Seminarium Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego otwarte jest dla wszystkich adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników zagranicznych Izby Adwokackiej w Warszawie. Podczas spotkania zostaną omówione ostatnie nowelizacje przepisów postępowania administracyjnego. Zostanie podjęta tematyka m.in.: ocena funkcjonowania nowelizacji ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw:

  1. informowanie stron o przyczynach opóźnienia w rozpoznaniu sprawy,
  2. możliwości wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony oraz sformułowanie na nowo pouczeń w decyzjach administracyjnych;
  3. skarga do sądu administracyjnego bez wzywania do ponownego rozpatrzenia sprawy, decyzja kasatoryjna organu II instancji a sprzeciw. 

 W charakterze prelegentów wystąpią m.in. prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz, dr Jan Chmielewski (Biuro Orzecznictwa NSA), adw. dr Karol Pachnik, dr Paweł Dąbrowski (Przewodniczący Rady ds. Uchodźców) oraz sędzia Sylwester Marciniak z Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W celach organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności email: 
konferencja.adm2018@gmail.com

Zapraszamy też do wydarzenia Sekcji na Facebook’u (zobacz wydarzenie)

(zobacz plakat)

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 17.00 w Akademii Leona Koźmińskiego w ul. Jagiellońska 57 w Warszawie. Za uczestnictwo przewidywane są 4 pkt. KDZ.

Serdecznie zapraszamy do udziału,

adw. dr Karol Pachnik

adw. Joanna TkaczykShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry