Konferencja nt. Czerwca '76 w Radomiu

Konferencja poświęcona Komitetowi Obrony Robotników i jego związkom z wydarzeniami w czerwcu 1976 roku w Radomiu odbędzie się 24 października w siedzibie tamtejszej Okręgowej Rady Adwokackiej. 

Uczestnicy konferencji mówić będa także o procesach politycznych, z przywołaniem książki adw. Anieli Steinsberg pt. "Widziane z ławy obrończej".

Konferencja zaplanowana jest na godz. 14.00 - 17.00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu przy ul. Młynarskiej 10. 

Program konferencji:

Wykład profesora Andrzej Friszke nt. działań opozycji i wydarzeń politycznych w latach 1964-1976 r.

Dyskusja panelistów: Agnieszki Wolfram-Zakrzewskiej, Jana Lityńskiego, Seweryna Blumsztajna.

Krótki film nt. Czerwca 1976, a następnie wykład prof. Friszke.

Dyskusja panelistów.

Przerwa na kawę.

Wykład prof. Friszke pt. "Komitet Obrony Robotników, okoliczności jego powstania, wpływ na wydarzenia w Polsce".

Dyskusja  panelistów.

Pytania z sali.

Podsumowanie konferencji przez prof. Friszke.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry