Konferencja nt. polityki rodzinnej 22 września

"Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej" to temat międzynarodowej konferencji naukowej, nad którą patronat honorowy objął minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Odbędzie się ona 22 września na Uniwersytecie Warszawskim. 

Organizatorami konferencji są Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UW. 

Organizatorzy skupiają się na analizie zagadnień: jakimi preferencjami powinien kierować się prawodawca kształtując instrumenty polityki rodzinnej, które spośród jej mechanizmów mogą najskuteczniej realizować zakładane cele, czy polityka rodzinna powinna być traktowana przede wszystkim jako wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, czy raczej jako inwestycja, czy jej instrumenty powinny afirmować określony model rodziny?

Analizie poddana zostanie rola instrumentów polityki rodzinnej w systemie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Przedmiotem dyskusji będzie także efektywność instrumentów polityki rodzinnej, ze szczególnym uwzględnieniem oceny postulatów deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Podjęte zostaną też pytania o sposób usytuowania niezarobkowej pracy związanej z opieką nad dziećmi na gruncie definicji pracy przyjętych w systemie prawnym oraz w terminologii nauk społecznych i ekonomii, a także próba oceny jej znaczenia w perspektywie polityki rodzinnej prowadzonej przez władze publiczne.

(zobacz szczegółowy program i zarejestruj się)

Konferencja odbędzie się 22 września w godz. 8.30 - 17.30, Gmach dawnej biblioteki UW, Krakowskie Przedmieście 26/28

Konferencja jest bezpłatna, wymagana jest rejestracja przez stronę internetową, liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/