Konferencja nt. wzajemnego oddziaływanie porządków prawnych

"Unifikacja – Integracja – Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi prawa" to temat konferencji, na którą zapraszają Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie i Uniwersytet Opolski (Instytut Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Prawa). Odbędzie się ona 18-19 października w Częstochowie.

Głównym celem Konferencji będzie przedstawienie, omówienie oraz dyskusja nad problematyką wzajemnego oddziaływanie na siebie oraz przenikania się porządków prawnych, jak i poszczególnych ich części, we współczesnych państwach europejskich.

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 350 złotych. Opłata obejmuje: wygłoszenie referatu, udział w uroczystej kolacji (I dzień Konferencji), przerwy kawowe (I i II dzień Konferencji), obiad (II dzień Konferencji), materiały konferencyjne oraz publikację artykułu w punktowanej monografii.

Koszt publikacji artykułu bez uczestnictwa w Konferencji wynosi 180 złotych. Koszt uczestnictwa w Konferencji bez publikacji artykułu wynosi 100 złotych. Opłata obejmuje: udział w uroczystej kolacji (I dzień Konferencji), przerwy kawowe (I i II dzień Konferencji), obiad (II dzień Konferencji) oraz materiały konferencyjne.

Zgłoszenie udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 10 października 2016 roku za pośrednictwem wypełnionego formularza online, który jest dostępny na stronie internetowej Konferencji.
Opłatę należy wnieść do dnia 10 października 2016 roku.

Konferencja odbędzie się przy ul. Zbierskiego 2/4, w Częstochowie.

Rejestracja oraz szczegóły pod adresem: (zobacz stronę konferencji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry