Konferencja o dowodzie z opinii biegłego 8 kwietnia

"Pozycja dowodu z opinii biegłego w postępowaniu sądowym" to temat konferencji, która odbędzie się w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie 8 kwietnia. Organizatorami są Stowarzyszenie Prokuratorów RP, Okręgowa Izba Lekarska oraz Warszawski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Z prelekcjami wystapią biegli sądowi - pediatra, psycholog, psychiatra, seksuolog, prokurator i sędziowie. Poruszą tematy, jak problemy wynikające z opiniowania spraw w położnictwie i ginekologii, specyfika współpracy między organem procesowym a biegłym z zakresu psychologii i seksuologii, wady i zalety funkcjonowania obecnego systemu korzystania z opinii biegłych, odpowiedzialność za błąd w sztuce lekarskiej, czy koszty opinii biegłych w postępowniu karnym.

(zobacz szczegółowy program)


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: oddzial.warszawa@iustitia.pl

Konferencja odbędzie się w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry