Konferencja o prawnej ochronie dziecka we Wrocławiu

"Dobro pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość" to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się 25 listopada na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Do udziału zaproszeni są adwokaci i aplikanci adwokaccy. 

W zamyśle organizatorów, konferencja ma być forum, na którym spotkają się nie tylko prawnicy zatroskani o prawną ochronę dziecka. Debata dotyczyć będzie m.in. niedostatków i wad prawa dotyczącego dzieci. Uczestnicy poszukiwać będą prawnych i organizacyjnych instrumentów, które ochronę dziecka mogłyby zapewnić lepiej niż prawo dotąd obowiązujące.
Organizatorem jest Instytut Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Blok Prawa Komputerowego, Studenckim Kołem Naukowym Prawa Rodzinnego i Studenckim Kołem naukowym Audiatur.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia wykładów profesorów i doktorów habilitowanych można przesyłać do 25 października.

Propozycje wystąpień młodych badaczy, nieposiadających stopnia doktora habilitowanego, także studentów, należy przesłać na pocztę konferencyjną do 25 października, załączając jednostronicowe streszczenie lub wykaz tez. Organizatorzy konferencji włączą do planu konferencji wybrane propozycje ich wystąpień.

Zgłoszenia uczestnictwa w charakterze słuchacza można dokonać do dnia konferencji pod adresem: prawnaochronadziecka@gmail.com

(zobacz stronę konferencji na Facebooku)


Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa, jeśli – poza wykładowcami – do 10 listopada podadzą na poczcie konferencyjnej swoje imię i nazwisko. 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/