Konferencja o sytuacji prawnej zwierząt 25 listopada

Zespół ds. Kobiet przy NRA organizuje konferencję naukową, pt.: „Różne zwierzęta – różna ochrona? O sytuacji prawnej zwierząt”, która odbędzie się 25 listopada w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Celem konferencji jest dyskusja o sytuacji prawnej różnych grup zwierząt, z uwzględnieniem grup nieoczywistych, takich jak ryby, ptaki, tzw. zwierzęta wolnożyjące, zwierzęta bezdomne, hodowlane i doświadczalne. 

Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej postanowił podjąć temat prawnej ochrony zwierząt, ponieważ problematyka ta, oprócz oczywistej zawartości odnoszącej się do zwierząt, ma również charakter uniwersalny. 

Motywem przewodnim będzie analiza tego, w jaki sposób prawo chroni istoty słabsze, w tym przypadku zwierzęta. Jednocześnie temat konferencji „Różne zwierzęta – różna ochrona. O sytuacji prawnej zwierząt” ma na celu pokazanie, że jest pewna tendencja do traktowania jednych grup zwierząt z większą wrażliwością, również na poziomie stosowania prawa, innych zaś – dużo bardziej użytkowo, z pomięciem aspektu humanitaryzmu.

Dlatego właśnie temat pozostaje zbieżny z przedmiotem działalności Zespołu ds. Kobiet przy NRA, bowiem porusza takie kwestie jak: prawna zasada humanitarnego traktowania, problem wykluczania poszczególnych grup, a nawet pewne aspekty o charakterze dyskryminacyjnym.

Z doświadczeń członkiń Zespołu wynika, że zarówno organy ścigania, jak i w dużej mierze sądy coraz poważniej traktują sprawy związane ze znęcaniem się nad zwierzętami, ale tylko w odniesieniu do zwierząt towarzyszących, z pominięciem innych gatunków, bardziej odległych człowiekowi, ale jednocześnie objętych regulacjami ustawy i zasługujących na ochronę, jak np. ryby. 

 

Program konferencji:

9.30-10.00 Rejestracja gości.

10.00-10.10  Powitanie gości i otwarcie konferencji przez adw. Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską, wicedziekan ORA w  Warszawie i przewodniczącą Zespołu ds. Kobiet przy NRA.

10.10-10.20  Słów kilka o idei konferencji - adw. Karolina Kuszlewicz i adw. Zuzanna Warso, członkinie Zespołu ds. Kobiet przy NRA.

10.20-10.40  Status prawny zwierząt – dereifikacja i co dalej?– wystąpienie wprowadzające wygłosi dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

10.40-12.20  PANEL I

Problematyka ochrony zwierząt towarzyszących i hodowlanych

Moderatorka: adw. Sylwia Gregorczyk–Abram.

  1. Problem bezdomności zwierząt w Polsce (na podstawie raportu Najwyższej Izby Kontroli) – Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
  2. (Nieoczywisty) status prawny kota – adw. Lidia Rajca-Skura, Koło Przyjaciół Czworonogów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.
  3. Zwierzęta „podwórkowe” – administracyjny odbiór zwierząt na podstawie ustawy o ochronie zwierząt – adw. Gabriela Morawska-Stanecka, Koło Przyjaciół Czworonogów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.
  4. Dobrostan zwierząt hodowlanych – rozwój przepisów UE – Małgorzata Szadkowska, Prezeska Fundacji Compassion in World Farming Polska.
  5. Dyskusja.

 

12.20-12.50 Przerwa kawowa, przekąski.

 

12.50-14.05  PANEL II

Problematyka ochrony innych zwierząt nieudomowionych

Moderator: adw. Piotr Skorupski.

  1. Prawna ochrona karpi – 20 lat po uchwaleniu ustawy o ochronie zwierząt – adw. Karolina Kuszlewicz, członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA.
  2. Utrzymywanie zwierząt gatunków niebezpiecznych w świetle regulacji prawnych – Agnieszka Gruszczyńska, Stowarzyszenie Prawnicy na rzecz zwierząt.
  3. Ochrona zwierząt dzikich – bariery prawne – adw. Agata Szafraniuk, Fundacja Clientearth Prawnicy dla Ziemi.
  4. Sytuacja prawna zwierząt doświadczalnych – adw. Zuzanna Warso, członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA.

14:05- 14:20 o potrzebie szerokiego spojrzenia na ochronę zwierząt -  wystąpienie końcowe wygłosi prof. dr hab. Andrzej Elżanowski.

14:20-14:45 Dyskusja

14.45-15.30 Sesja plakatowa (serwis kawowy)

Sesja plakatowa to wystawa plakatów przedstawiających dodatkowe obszary ochrony zwierząt, jak np. historia konia – dziś czynnego hipoterapeuty – uratowanego niegdyś z rzeźni, opowieść o ptakach gniazdujących w miejskich budynkach oraz o roli pszczół w światowym ekosystemie. Plakaty zaprezentują przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych, aktywnie angażujących się w ochronę zwierząt. Opowiedzą o swoich ideach, wyzwaniach i konkretnych zwierzętach. 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 22 listopada 2017 roku, wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, zaświadczenia dla pozostałych uczestników).

Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu.

Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list przed upływem podanego terminu.

 

(zobacz zaproszenie na konferencję)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/