Konferencja "Odpowiedzialność prawna w procesie inwestycyjnym" 6 września

Komisja Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej wraz z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury zapraszają na interdyscyplinarną konferencję "Odpowiedzialność prawna w procesie inwestycyjnym”.  Wydarzenie odbędzie się 6 września 2019 roku w siedzibie Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Ideą takich konferencji jest zaprezentowanie przedstawicielom różnych zawodów roli prawa oraz umiejętności jego wykorzystywania w wykonywanej pracy zawodowej.

Zamierzeniem organizatorów wydarzenia jest również stworzenie platform współpracy pomiędzy środowiskiem prawniczym a przedstawicielami zawodów zaangażowanych w proces inwestycyjny od strony projektowo - technicznej.

Adresatami konferencji są prawnicy - w szczególności adwokaci i aplikanci adwokaccy, ale takze pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni oraz studenci studiów stacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich Politechniki Gdańskiej.

Rejestracja możliwa przez formularz do dnia 3 września 2019 roku.

(link do formularza rejestracyjnego)

Udział w konferencji jest bezpłatny, punktowany w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Ewentualny koszt dojazdu i zakwaterowania jest pokrywany przez uczestników we własnych zakresie.

(czytaj szczegółowy program konferencji)

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Prezydent miasta Gdańsk, Prezydent Gdyni oraz Prezydent Sopotu, Pomorska Okręgowa Izba Architektów oraz Krajowa Izba Urbanistów.

 

 

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry