Konferencja on-line “For a People-centred e-Justice” 26-27 kwietnia

Konferencja wysokiego szczebla zatytułowana “For a People-centred e-Justice”, organizowana przez portugalską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, odbędzie się 26 i 27 kwietnia 2021r. on-line.

Konferencja, w której udział weźmie 73 prelegentów, będzie przestrzenią do wspólnej refleksji nad tym, w jaki sposób wykorzystanie technologii i projektowanie usług skoncentrowanych na ludziach może stać się katalizatorem bliskiej, dostępnej i innowacyjnej Sprawiedliwości, która monitoruje ewolucję społeczno-gospodarczą krajów.

Konferencja skupi się w szczególności na:
•  Cyfrowej transformacji w systemach wymiaru sprawiedliwości i wyzwaniach, przed którymi stoją wszyscy w rozwoju usług zorientowanych na człowieka;
• Dostępie do wymiaru sprawiedliwości i jego podstawowej funkcji w życiu społeczeństw;
• Wykorzystaniu nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji i ich wpływowi na rozwój społeczno-gospodarczy;
• Sieci współpracy oraz ochronie prywatności i cyberbezpieczeństwie.

Równolegle do konferencji powstanie wirtualna powierzchnia wystawiennicza, w której prezentowane będą:
• Projekty eksperymentów i prototypowania.
• Firmy zajmujące się technologią prawniczą.
• Instytucje europejskie świadczące pomoc prawną.
• Europejskie instytucje badawcze zajmujące się e-sprawiedliwością.
• Międzynarodowe organizacje pracujące nad dostępem do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich i e-sprawiedliwością.

Konferencja będzie tłumaczona na język angielski i portugalski, z wyjątkiem sesji otwierającej (wszystkie języki prelegentów i język angielski) i sesji równoległych (gdzie dostępny będzie również język francuski).

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji udziału w konferencji na stronie: https://hopin.com/events/for-a-people-centred-e-justice

 

(czytaj program)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry