Konferencja pt. Wymiar sprawiedliwości w sprawach dzieci 22 maja

Komisja Praw Człowieka przy NRA wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka zapraszają na konferencję „Mój prawnik, moje prawa – wymiar sprawiedliwości w sprawach dzieci” 22 maja w Warszawie.  Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. 

Konferencja jest zwieńczeniem projektu „My lawyer, my rights – enhancing children’s rights in ciminal proceedings in the EU”, w ramach którego Komisja Praw Człowieka przeprowadziła cykl szkoleń dla adwokatów nt. dostępu do obrońcy dla nieletnich w Warszawie, w Poznaniu i Krakowie. Szkolenia te prowadzili adw. Katarzyna Wiśniewska i adw. Marcin Wolny. Będą oni także moderatorami i panelistami w konferencji 22 maja. 

Wykład inaugurujący wygłosi dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Początek konferencji o godz. 9.30 w Austriackim Forum Kultury w Warszawie,  przy ul. Próżnej 7/9, zakończeniena 16.15. 

(zobacz program konferencji)

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 21 maja 2018 roku, wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, zaświadczenia dla pozostałych uczestników).

Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu. Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 6 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list przed upływem podanego terminu.

adw. Katarzyna Wiśniewska – adwokat, koordynatorka Programu Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przez ostatnie lata zaangażowana w wiele projektów europejskich z obszaru postępowania karnego oraz praw człowieka. Ekspertka w zakresie odpowiedzialności nieletnich; powołana przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Komisji Ekspertów przy Krajowym Mechanizmie Prewencji, autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.

adw. Marcin Wolny – adwokat, z Helsińską Fundacją Praw Człowieka związany od 2010 r., początkowo jako wolontariusz w Klinice „Niewinność”, a następnie asystent koordynatora tego projektu. Ekspert w zakresie praw nieletnich oraz gwarancji procesowych dla uczestników postępowania karnego. Obecnie w HFPC pełni funkcję asystenta w projekcie Monitoring Procesu Legislacyjnego.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry