Konferencja: RODO w praktyce kancelarii adwokackiej i wdrożenie dyrektywy policyjnej


Konferencja pt. „RODO w praktyce kancelarii adwokackiej i wdrożenie dyrektywy policyjnej” zorganizowana w związku z nadchodzącym rozpoczęciem stosowania rozporządzenia unijnego RODO odbyła się 23 marca br. w Budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Konferencja była podzielona na dwie sesje. Pierwsza, zatytułowana „Jak RODO wpłynie na wykonywanie zawodu adwokata?” składała się wystąpień adw. dr. Grzegorza Sibigi i dyr. Bogusławy Pilc. Słowo wstępu wygłosił natomiast moderator sesji i pomysłodawca całego wydarzenia – adw. dr Paweł Litwiński.

Sesja druga przeprowadzona została przez adw. prof. Agnieszkę Grzelak w ramach panelu dyskusyjnego. Pani profesor wraz z dwojgiem ekspertów: dr Barbarą Grabowską-Moroz i Wojciechem Klickim odpowiadali na pytania zgromadzonych i analizowali razem z nimi różne zagadnienia powiązane z rozporządzeniem RODO.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w tym wydarzeniu. Szczególne podziękowania składamy Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. dr. hab. Jerzemu Pisulińskiemu za zaszczycenie nas swoją obecnością i adw. dr. Pawłowi Litwińskiemu za zorganizowanie całej konferencji.

Na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie można pobrać przewodnik po RODO dla adwokatów adw. dr. Pawła Litwińskiego:

(pobierz przewodnik po RODO)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry