Konferencja TSUE – wpływ na stosowanie prawa krajowego

Konferencja pt. „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – praktyka orzecznicza i wpływ na stosowanie prawa krajowego" odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2018 r. w Białymstoku.

W Konferencji udział swój potwierdzili m.in. prof. dr hab. Marek Safjan – sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Maciej Szpunar – pierwszy rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Adwokatura będzie reprezentowana między innymi przez prof. dr. hab. Piotra Kardasa – wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prof. dr. hab. Macieja Gutowskiego – dziekana Izby Adwokackiej w Poznaniu i redaktora naczelnego „Palestry” oraz adw. Marcjannę Dębską, członka Izby Adwokackiej w Warszawie.

(program Konferencji)

Na konferencję zapraszają Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Białymstoku, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Białymstoku, Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Patronat nad wydarzeniem objęli Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku i Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Udział w Konferencji wymaga zgłoszenia uczestnictwa na załączonym formularzu (pobierz formularz) i wniesienia opłaty rejestrowej w wysokości 100 zł. W przypadku chęci udziału w uroczystej kolacji w dniu 14 grudnia 2018 r., każdy z uczestników powinien uiścić dodatkowo opłatę w wysokości 200 zł na konto wskazane w zgłoszeniu. Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej oferuje także pomoc w organizacji noclegu.

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Okręgowej Rady Adwokackiej mailowo do dnia 30 listopada 2018 r. (ora.bialystok@adwokatura.pl).


 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry