Konferencja w biurze RPO z okazji 25-lecia członkostwa Polski w Radzie Europy

W listopadzie przypada 25. rocznica przystąpienia Polski do Rady Europy. Z tej okazji Rzecznik Praw Obywatelskich wspólnie z Radą Europy organizuje 8 listopada konferencję pod  tytułem „Europejska Karta Społeczna: wyzwania i szanse”.

Podczas konferencji przedyskutowane zostaną perspektywy rozwoju praw społecznych, a w szczególności możliwości ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej oraz procedury skarg zbiorowych.

Wystąpienia otwierające konferencję wygłoszą: dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej i Piotr Duda, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. 

Konferencja „Europejska Karta Społeczna: wyzwania i szanse. 25-lecie członkostwa Polski w Radzie Europy” rozpocznie isę o godz. 10.00 w siedzibie Biura Rzecznika przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie. Zakończy się o godz. 16.45.

(zobacz szczegółowy program konferencji)

Potwierdzenie obecności należy przesyłać pod adres: j.rudnicka@brpo.gov.pl

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/