Konferencja w Katowicach: Mediacje rówieśnicze i szkolne efektywnym sposobem rozwiązywania konfliktów

"Mediacje rówieśnicze i szkolne efektywnym sposobem rozwiązywania konfliktów" - pod takim hasłem odbyła się konferencja zorganizowana przez Komisję Edukacji Prawnej przy ORA w Katowicach oraz Centrum Mediacyjne przy katowiciej izbie adwokackiej.

Konferencja, która miała miejsce 18 marca 2022 r. w I Liceum im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, została objęta patronatem Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wydarzenie otworzył dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach adw. Roman Kusz oraz wiceprezes Centrum Mediacji NRA adw. Robert Bogdzio.

Warsztaty z uczniami oraz młodzieżą prowadzili: mediator Sylwia Małachowska, mediator Aneta Tombarkiewicz Olszewska, mediator Marcin Szargiej.

W ramach wydarzenia w placówce szkolnej, w naturalnym dla młodzieży środowisku, odbyły się wykłady i warsztaty  dotyczące alternatywnego sposobu rozwiązywania sporu, jakim jest mediacja.

Mediacje szkolne i rówieśnicze są nie tylko szansą na zakończenie sporu, w którym uczestniczy młodzież/uczniowie, ale również mają potencjał wychowawczy.

Wykorzystanie mediacji w celu rozwiązywania sporów między uczniami, to przykład kreatywnego spojrzenia na konflikty rówieśnicze.

Głównym celem mediacji szkolnej i rówieśniczej jest kształtowanie kompetencji w zakresie komunikacji społecznej w środowisku rówieśniczym, szkolnym, rodzinnym i lokalnym.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry