Konferencja w ORA w Warszawie nt. reprywatyzacji 3 listopada

"Reprywatyzacja. Rzeczywistość - mity - przyszłość" to tytuł konferencji, która odbędzie się 3 listopada w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.  

Na konferencję zapraszają: adw. Katarzyna Gajowniczek - Pruszyńska, p.o. dziekana ORA w Warszawie wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, Sekcją Prawa Nieruchomości oraz Komisją Wizerunku i Komunikacji przy ORA w Warszawie.

Rozpocznie się ona 3 listopada o godz. 11:00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (al. Ujazdowskie 49, I piętro sala konferencyjna im. adw. H. Krajewskiego).

Program konferencji:
11.00 – otwarcie konferencji

11.10 - 12.30 - Panel I - Reprywatyzacja - rys historyczny, porównanie z innymi krajami, dotychczasowe legislacyjne próby oraz tzw. „mała ustawa reprywatyzacyjna"

Prelegenci:

1) adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk

2) adw. dr Rafał Sarbiński

3) prof. Robert Jastrzębski - UW

4) dr Ryszard Pessel - w latach 1997-2000 Dyrektor Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat w MSP

5) adw. Ziemowit Bagłajewski

12.30 - przerwa kawowa

13.00 - 14.30 - Panel II - Fakty i mity reprywatyzacji

Prelegenci:

1) dr Tomasz Luterek

2) Jan Śpiewak - Miasto Jest Nasze

3) adw. Maciej Górski

4) adw. Marta Bazarnik

5) Ryszard Grzesiuła - wiceprezes Stowarzyszenia "Dekretowiec"

14.30 - Przerwa lunchowa

15.00 - 16.30 - Panel III - Ustawa reprywatyzacyjna. Uzasadnienie dla uchwalenia i pożądany kształt

Prelegenci:

1) sędzia Mirosław Gdesz - WSA w Warszawie (delegowany do NSA)

2) adw. Mark A. Meyer (USA, prezentacja video)

3) Przedstawiciel m. st. Warszawy

4) Piotr Ciszewski - prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów

Moderatorem wszystkich trzech paneli będzie adw. Marek Markiewicz

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o potwierdzenie udziału do dnia 2 listopada 2016 r. na adres mailowy konferencja@ora-warszawa.com.pl. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie na Facebooku: (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry