Szkolenie z europejskiego prawa procesowego - zaproszenie

Fundacja Adwokatury Polskiej wraz z Academy of European Law (ERA) zapraszają na szkolenie z europejskiego prawa procesowego „Cross-border civil litigation in practice” 6-7 listopada w Warszawie. Szkolenie będzie dotyczyć Rozporządzeń Bruksela I bis (jurysdykcja krajowa), Rzym I i Rzym II (prawo właściwe) oraz Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.

Szkolenie odbędzie się w formie warsztatów polegających na rozwiązywaniu praktycznych kazusów. Prowadzone będzie przez doświadczonych wykładowców z polski i zagranicy. Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają punkty doskonalenia zawodowego. 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49. Językiem wykłądowym będzie angielski. 

Liczba miejsc jest ograniczona (44). Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy wysyłać e-mailem na adres: oba@nra.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 października 2015 r. Opłata za szkolenie (w tym materiały szkoleniowe): 580 zł (=135 €) Opcjonalna kolacja dla uczestników i prowadzących: 150 zł (=35 €) Prosimy o dokonywanie płatności na poniższe konto bankowe: Fundacja Adwokatury Polskiej ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa 

ING Bank Śląski Nr rachunku: 22 1050 1038 1000 0022 1655 5975

Prowadzący: 
• Peter Beaton, doradca ds. Europejskiego Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Haga 
• Avv. dr Davis Einhaus, Dr. Einhaus & Partners, Fryburg 
• dr Mateusz Pilich, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Warszawa 
• dr Liselot Samyn, Verbist & Vanhlerberghe Omega Law, Antwerpia

Program:

Piątek, 6 listopada

15.00 Powitanie

I. Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy?
15.15 Wprowadzenie: Rozporządzenie Bruksela I bis
16.00 Analiza kazusu: jurysdykcja w sprawach roszczeń umownych (umowy konsumenckie) i deliktowych (praca grupowa przy kawie i herbacie)
17:30 Omówienie rozwiązania kazusu
18:30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
18:45 Aperitif w kancelarii Wardyński i Wspólnicy
(opcjonalnie)
19:30 Kolacja w restauracji Pod Gigantami
(opcjonalnie)

Sobota, 7 listopada
II. Jak odzyskać należności pieniężne zagranicą?
9.30 Wprowadzenie: Rozporządzenie Bruksela I bis oraz Europejski Nakaz Zapłaty
10.15 Analiza kazusu: transgraniczne dochodzenie roszczeń pieniężnych
(praca grupowa przy kawie i herbacie)
11.45 Omówienie rozwiązania kazusu
12.45 Lunch
III. Jakie prawo znajduje zastosowanie?
13:45 Wprowadzenie: Rozporządzenia Rzym I i Rzym II
14:30 Kazus: prawo właściwe w sprawach roszczeń umownych i deliktowych
(praca grupowa przy kawie i herbacie)
16:00 Omówienie rozwiązania kazusu
17:00 Zakończenie szkolenia


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry